Ev ve İşyerinde Ölçüsüz Arama şikayeti

Ev ve İşyerinde izinsiz Arama şikayeti

Özellikle Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile birçok ev ve işyerinde ölçüsüzce aramalar yapılmakta, ev, işyeri ve benzeri taşınmazlarda yapılan aramalarda bazı eşyalara el konulmakta, bazı eşyalara zarar verilmektedir. Aşağıdaki dilekçe ile ev ve işyerinde ölçüsüz arama şikayet dilekçesi ile cumhuriyet başsavcılığına başvuruda bulunabilirsiniz.


…….....CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA          

 

MÜŞTEKİ                  :

ADRES                        :

ŞİKAYET EDİLEN   : Aramaya Katılan Kolluk Görevlileri

SUÇ                              : GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA , TEHDİT, HAKARET          

AÇIKLAMALAR :…./…../…..tarihinde .... Cumhuriyet Savcılığı tarafından ‘Suç ve suç unsurlarının bulunması amacıyla’ arama kararı talep edilmiş, Sulh Ceza Hakimliği tarafından hiçbir inceleme ve değerlendirme yapılmadan .... tarih ve  ..... D.İş sayılı arama kararı verilmiştir.

Haksız ve hukuka aykırı verilmiş olan bu karar üzerine .... tarihinde  evimde arama yapılmıştır. Arama neticesinde hiçbir suç unsuru elde edilmemiştir.  Arama kararı kolluk tarafından ölçüsüzce uygulanarak maddi ve manevi zarara uğramama neden olunmuştur.

 

ARAMA KARARI GEREKÇESİZDİR

Tazminata konu Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen arama kararında;

 

‘Soruşturma evrakı içeriğine göre suç delillerinin elde edilebileceği hususunda makul şüphe oluştuğundan talebin kabulüne’ denilmiştir denilerek gerekçe ortaya konulmamıştır.

 

Hangi delillere istinaden arama kararı verildiğine dair hiçbir açıklama yapılmamıştır. Emniyet tarafından hazırlanıldığı anlaşılan talep yazısında yer alan hususlarla ilgili bir değerlendirme dahi yapma gereği duyulmamıştır.

 

AİHS’nin adil yargılanma hakkını düzenleyen 6. maddesinde gerekçeli karar hakkı açıkça yer almaktadır. AİHM, (Delcourt/Belçika, 17 Ocak 1970) AİHS’in 6/1 hükmüne ilişkin olarak, mahkemelerin kararlarında gerekçe vermekle yükümlü oldukları yorumunda bulunmaktadır. Bu itibarla, gerekçeli karar hakkı içtihadı bir haktır. Bir yargı kararının gerekçesiz olması adil yargılanma hakkının ihlalini oluşturacağı gibi yetersiz bir gerekçe de aynı sonucu doğurabilecektir.  

Hakimliğin kararının gerekçesiz olması açıkça hukuka aykırı olduğunu göstermektedir.

 

ARAMA KARARI ÖLÇÜSÜZ KULLANILMIŞTIR.

 

Arama kararında suçun ne olduğu tam olarak anlaşılmadığı gibi aramada elde edilmesi değerlendirilen delillerin ne olabileceği konusunda da bir değerlendirme yer almamaktadır.   

Hâkim arama emrini verirken, hiçbir konuda sınırlama koymamış, sadece tarihini ve bunun bir defaya mahsus olduğunu belirtmiştir. Neyin arandığı hakkında hiçbir bilgi içermeyen bu karar, bu şekliyle polislere oldukça geniş bir yetki tanımıştır.  

Oysa AİHM'nin kararlarına göre, bir arama emrinin, aramayı yürüten polislerin belirlenen araştırma alanına uyum gösterip göstermedikleri konusunda kontrol imkânı sağlayan asgari bilgiler içermesi gerektiği belirtilmiştir. Mevcut arama kararında ise hiçbir kriter yer almamıştır.  

Söz konusu arama kararını uygulamak için gelen kolluk görevlileri tarafından aile mahremiyetimiz yok sayılarak, evde bulunan kişilerin özel hayatına ve  eşyalarına hiçbir özen gösterilmeksizin işlem yapılmıştır. Bazı kolluk görevlileri tarafından hakaret içeren ifadeler kullanıldı ve evde bulunanlar kaba şekilde itilip hırpalanmıştır. İsmini bilmediğim ancak görsem tanıyacağım bir kolluk personeli tarafından alenen tehdit içeren ifadeler kullanılmıştır. 

YAŞANILAN ÖZEL HADİSELER YAZILMALI

 

ARAMA NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ ZARAR OLUŞMUŞTUR.

Şikayet konusu arama işlemi nedeniyle aile mahremiyetine saygı gösterilmemesi, kaba ve sert müdahalelerde bulunulması, hakaret edilmesi, tehdit edilmesi ve eşyalara  zarar verilmesi nedeniyle maddi ve manevi zarara uğratıldım.  

 

DELİLLER      :   

1-           Sulh Ceza Hakimliğinin ...... D.İş sayılı arama kararı

2-           Arama Tutanakları

3-           Aramaya ilişkin fotoğraflar

4-           Tanık İfadeleri,

NETİCE VE TALEP :Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerden dolayı; Arama tutanağında ismi bulunan kolluk görevlileri hakkında, TEHDİT, HAKARET VE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇLARINDAN dava açılması için gereğinin yapılmasını arz ederim. Saygılarımla.

 

MÜŞTEKİYorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi