Madde 41 - Fazla Çalışma Ücretinde Temerrüt – Faiz

Madde 41 - Fazla Çalışma Ücretinde Temerrüt – Faiz

Madde 41 - Fazla Çalışma Ücretinde Temerrüt – Faiz

 

Davacı

Davalı

Mahkemece,

Kararı yasal süresi içinde davacı/ davalı/ taraflar temyiz etmiştir.

1. Torba maddeyle, ………. ……….. aşağıdaki bendin/bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2. Davacı işçi fazla çalışma ücreti isteğinde bulunmuş, mahkemece isteğin kabulüne karar verilmiştir.

Fazla çalışma ücreti geniş anlamda ücret niteliğinde olup, 4857 sayılı İş Kanununun 34 üncü maddesi gereğince, gününde ödenmemesi halinde bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilmelidir.

İşverenin dava tarihinden önce temerrüde düşürülmesi durumunda, istekle bağlı olarak temerrüt tarihinden itibaren faiz yürütülmelidir. Bunun dışında dava veya ıslah tarihlerinden itibaren talep edilen miktarlarla sınırlı olarak faize karar verilmelidir.

Somut olay yönünden........................................................................................................

...../ fazla çalışma alacağı yönünden davalı işveren dava tarihinden önce temerrüde düşürülmüştür. Talep doğrultusunda temerrüt tarihinden itibaren faize karar verilmemiş oluşu hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

...../ hüküm altına alınan fazla çalışma ücreti için talep edilen miktarlara göre dava ve ıslah tarihlerinden itibaren ayrı ayrı faize karar verilmemiş oluşu hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

...../ hüküm altına alınan fazla çalışma ücreti için bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilmemiş oluşu hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, 

 

Başkan          Üye                         Üye                      Üye                       ÜyeYorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi