Geçici Teminat Mektubu Örneği

Geçici Teminat Mektubu Örneği

DİLEKÇE BURADA

 

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ

 

Tarih:---------

No      :---------

……………. ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

(……../İstanbul )

 

Tarafınızdan ihaleye çıkarılan----------No’lu ve   isimli ihale işine

istekli sıfatıyla katılacak olan----------------------------------‘nın bu ihale ile ilgili Kamu İhale Yasası, şartname hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici

teminat tutarı olan-----------------------------------------------

Bankamız garanti ettiğinden, ihalenin adı geçene yapıldığı usulune uygun olarak bildirildiği ve kesin teminat vermesi ve sözleşme yapması istenildiği halde kesin teminat vermediği ve sözleşme yapmadığı ve ilgili yasa ile işe ait şartname hükümlerine uygun hareket etmediği taktirde, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akibet ve kanuni sonuçları nazarı itibare alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi bankanın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve Banka ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.

İşbu teminat mektubu vadesi---------------tarihinde sona erecektir. Vade hitamından sonra yapılacak herhangi bir talep geçerli sayılmayacaktır.

 

NOT:

1. İmza sahiplerinin adı, soyadı ve görevleri belirtilecektir.


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi