Hakkın Gasp Edilmesi Ecrimsil

Hakkın Gasp Edilmesi

DİLEKÇE BURADA

 (  )  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE 

BAKIRKÖY 

 

DAVACI              : ………  TC NO. …………

ADRES               :

DAVALI              :

ADRES               : 

DAVA DEĞERİ : ...........TL ( ŞİMDİLİK DEĞER ) 

DAVA KONUSU: ECRİMİSİL TALEBİMDİR

 

AÇIKLAMALAR:

1- Davacı olarak şahsıma ait ……………………… adresinde ………… parsel,………….. yevmiye no,……cilt no,…… sahife nosuna kayıtlı bir taşınmazım var. Bu taşınmaza bitişik olarak davalı kardeşimin de bir dükkanı vardı. Yaklaşık ….. yıl önce beni birleştirirsek daha iyi bir miktara kiralayacağımız konusunda kandırarak dükkanların arasındaki duvarı yıkmamı sağladı. 

2- Fakat aradan geçen …… yıl için şahıs bu dükkandan gelen kira bedellerinden bana düşen payı hiçbir şekilde ödeme yapmamıştır.  

3- bu durum …..yıldır devam etmektedir. Ben davacı olarak bu süre için davalı kardeşimden geçen süre için ………… TL ecrimisil talep etmekteyim.  

HUKUKİ SEBEPLER: MY.İLGİLİ MEVZUAT 

DELİLLER: NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ, TAPU FOTOKOPİSİ, V.D,S. DELİLLER 

NETİCE VE TALEP:Yukarıdaki ifademde beyan ettiğim  üzere  gösterdiğim delil ve sebeplere göre davanın kabulü ile davacı olarak  ………. TL’NİN dava tarihinden itibaren en yüksek ticari faiziyle birlikte ödenmesine, fazlaya ilişkin haklarımın saklı kalmasına, yargılama giderlerinin davalı tarafa yükletilmesine  karar verilmesine arz ve talep ederim…../…./…. 

 

DAVACI.......


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi