Haneye Tecavüz nedeniyle şikayet dilekçesi

Haneye Tecavüz Nedeniyle şikayet

Tür Ceza Kanunu

Konut dokunulmazlığının ihlali

Madde 116- (1) Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak giren veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmayan kişi, mağdurun şikayeti üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) (Değişik: 31/3/2005 – 5328/8 md.) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerin, açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalan işyerleri ve eklentileri hakkında işlenmesi hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(3) (Değişik: 31/3/2005 – 5328/8 md.) Evlilik birliğinde aile bireylerinden ya da konutun veya işyerinin birden fazla kişi tarafından ortak kullanılması durumunda, bu kişilerden birinin rızası varsa, yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz. Ancak bunun için rıza açıklamasının meşru bir amaca yönelik olması gerekir.

(4) Fiilin, cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle ya da gece vakti işlenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.


………. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

ŞİKAYET EDEN     :………..-T.C………

ADRES                      :

 ŞİKAYET EDİLEN:

KONU                        :HANEYE TECEAVÜZ NEDENİ İLE SUÇDUYURUSU

 

AÇIKLAMALAR:

1-

2-

Tüm bu nedenlerden dolayı şahıstan şikayetçi olduğumu beyan eder iş bu dilekçem ile tarafınıza başvurmam hususu doğmuştur.

SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerle şahıs mesken mesuniyetimi ihlal ederek keza beni zarara uğrattığından  şikayetçi olduğum şahıs hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılmasını talep eder iş bu dilekçem ile tarafınızdan saygılarımla arz ve talep ederim……/……/……

 

EK       :                                                                        MÜŞTEKİ……………….

KARAKOL İFDE TUTANAĞI

OLAY YERİ ZAPTI


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi