Hastaneden Tazminat Talebi

Hastaneden Tazminat Talebi

DİLEKÇE BURADA

  

 

SULH HUKUK MAHKEMESİ

                                                                       …….


DAVACI          :.............. T.C………


ADRES            :


DAVALILAR :


KONU             :  Manevi ve fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla  ....... Maddi Tazminatın ../../.... tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte Davalılardan Müştereken ve Müteselsilen Tahsili Talebimiz Hk.

 


AÇIKLAMALAR  :

1- 1995 yılının Kasım ayı içerisinde göğsümdeki rahatsızlık nedeniyle ....... Hastanesine başvurdum. Muayenemi yapan ……....... beni gerekli tahlillerin yapılması için ......te Bulunan diğer ……………na sevk etmiştir. 

 

2-.......nda ....... tarihinde göğsümden parça alınmış ve incelenmiştir. Daha sonra …………. almış olduğu ....... tarihli patoloji raporunu .......'ya götürmüştür. ......., .......ndan verilen patoloji raporunu incelemiş ve bana meme kanseri teşhisi koymuş ve hastalığın ilerlemiş olduğu gerekçesiyle ameliyat olmam gerektiğini söylemiştir. 

 

3-Bunun üzerine yine aynı doktor tarafından ....... tarihinde yapılan ameliyatla göğsüm alınmıştır. Ameliyattan sonra alınan göğsüm ../../.... tarihinde yeniden ...... Labaratuvarında incelenmiş ve ../../.... tarihinde patoloji raporu verilmiştir. Bu raporu da inceleyen Dr.......... kanser teşhisinin doğru olduğunu söyleyerek beni radyoterapi tedavisi için ....... Eğitim Hastanesi Onkoloji ve Nükleer Tıp Merkezine sevk etmiştir. 

 

4-......... Hastanesinde tedavime başlanmadan önce bana yeni testler yapılması gerektiği ve bunun içinde .......'te kendisinden alınan materyalleri getirmesi gerektiği söylenmiştir. Bunun üzerine ........ Laboratuarından alınana materyaller incelenmek üzere ......... Hastanesine götürülmüş ve Hastane Labaratuvarında incelenmiştir. 

 

5-Muayene ve test sonuçları neticesi ....... Hastanesi Onkoloji Kliniği Doktoru bana kanser olmadığımı beyan etmiştir. Kanser olmadığımı ve yanlış teşhis  sonucu göğsümün alındığını öğrenince büyük bir şok yaşayarak  mağduriyetimin farkına vardım. 

6-Bu gelişmeler neticesinde hem bedensel hem de ruhsal anlamda büyük bir çöküş yaşadım. Eşim ve çocuklarım da bu olayın sonucu olumsuz etkilenmişler, aile olarak üzüntü ve huzursuzluk yaşadık. Ben 41 yaşında olup ileride gereksiz yere alınan göğsümün acı ve elemini yaşayacağım, eksikliğini hissedeceğim açıkça ortadadır.  

 

7-Ayrıca bana hastane ilaç yol gibi çeşitli masraflar yapmasıyla maddi anlamda da zarar vermiştir.  gereksiz olarak alınan göğsümün yerine hiç olmazsa estetik olarak görünümü düzeltmek amacıyla protez göğüs yaptırmak ihtiyacını duymaktayım. Bunun maddi yükünü karşılamam mümkün değildir. Bu nedenle maddi tazminat talep etme zorunluluğumuz doğmuştur. 

 

8-Bu gelişmelerin sorumluluğu iki defa art arda hatalı rapor veren ...... Laboratuarı ve bu laboratuarın verdiği ilk rapor üzerine hiçbir yeni tetkik ve teste gerek duymadan ameliyatı yapan, arasında vekalet ilişkisi bulunan ve bu ilişkiyi kötüye kullanan doktor ve doktorun bağlı olduğu ...... Genel Müdürlüğüdür.    

 

9-Yukarıda bahsedilen sebepler ve gelişmeler ışığında mağduriyetimin azda olsa giderilmesi bakımından Mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur. 


YASAL NEDENLER : BK., HUMK., İlgili Mevzuat

KANITLAR         : Patoloji Raporları, Hastane Kayıtları, Yasal ve Takdiri Diğer Kanıtlar vs.

İSTEM SONUCU      :  Arz edilen nedenlerle fazlaya ilişkin  talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla ....... maddi ve ....... manevi tazminatın ../../.... tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, yargılama giderlerinin  davalılara yükletilmesine, talep ederiz.

 

                                                                                              DAVACI…………


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi