Hesaplama araçları

Hesaplama Araçları

Avukat  vekaletname Ücreti hesaplamak için, lütfen sağdaki panele tutarı girip hesapla deyiniz.


Aşağıdaki tablo bilgilendirme amaçlıdır.

ilk              35.000,00       ₺ için     %12       

sonraki     45.000,00       ₺ için            %11

sonraki.    80.000,00       ₺ için            %8   

sonraki     240.000,00     ₺ için          %6    

sonraki     600.000,00     ₺ için           %4   

sonraki     750.000,00     ₺ için          %3    

sonraki.   1.250.000,00   ₺ için          %1,5

sonraki    3.000.000,00   ₺ için    %1         

------------------------------------------------------------

Islah harcı ve nisbi harç hesaplamak için,sağda ki harç hesaplama panelinden değeri girip hesapla deyiniz.

Not : Islah harcı ve nisbi harc Oranı (68.31) '  dır.


------------------------------------------------------------

Fazla Mesai Ücreti Hesaplama

Sağdaki  fazla mesai ücreti hesaplama paneline aylık maaş tutarınızı ve toplam mesai saatinizi yazıp hesapla deyiniz.