Hizmet Tespiti Ve Borçlanma Tespiti

Hizmet Tespiti Ve Borçlanma Tespiti

 

DİLEKÇE BURADA

 

....... İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

                                                                                                  …….

 

 

DAVACI                   :............T.C…………

VEKİLİ                     :

DAVALILAR           :

KONU                       : Hizmet Tespiti ve Borçlanma talebimizin hk.

 

 

AÇIKLAMALAR   :

1-Müvekkilim ....... tiyatro sanatçısıdır. Müvekkilim ....... - ....... tarihleri arasında ........ Tiyatrosu'nda tiyatro sanatçısı olarak çalışmıştır. Ancak bu döneme ait sigorta primleri işvereni tarafından yatırılmamıştır.                                                  

2-Müvekkilim ../../.... tarihinde 4056 sayılı yasa,506 sayılı yasanın Ek 10. maddesi uyarınca sanatçılara tanınan  borçlanmadan yararlanmak için SSK ......... Sigorta Müdürlüğü'ne başvurmuştur. Ancak bu talebi .... tarihinde ret edilmiştir. 

 

3-Bunun üzerine ........ İdare Mahkemesi'ne yaptığımız iptal talebi görev yönünden ret edilmiş ve görevli mahkemenin iş mahkemesi olduğu bildirilmiştir.                       

 

4-506 Sayılı yasanın ek 10. maddesine göre müvekkilim bu kanun hükümlerine tabidir. Dolayısıyla müvekkilim bu kanun hükümlerinden yararlanabilir. Yasanın amacı bugüne kadar sosyal güvenceleri olmayan ülkemiz sanatçılarının yaşlandıklarında sosyal güvenceye kavuşturmaktır. Müvekkilim de halen tiyatro sanatçılığına devam etmektedir. Durum böyle olduğu halde müvekkilimi bu yasadan yararlandırmamanın hiçbir dayanağı bulunmamaktadır.                       

 

5-Dolayısıyla Tiyatro sanatçısı olan müvekkilimin haklarının kaybolmaması ve mağduriyetlerinin giderilebilmesi için iş bu davanın açılması zarureti doğmuştur. Bu nedenle buna ilişkin olarak talepte bulunuyoruz

 

YASAL NEDENLER  : 4056 sayılı yasa,506 sayılı yasanın  Ek  10.md.si

KANITLAR             : Adı geçen işyerlerindeki işyeri  dosyaları,  SSK  ile yapılan yazışmalar, sigorta kayıtları  ve her tür kanıt.

CEVAP SÜRESİ        : 10 Gündür

 

İSTEM SONUCU     : Yukarıda açıklanan nedenlerle davamızın KABULÜ ile, Müvekkilin 506 sayılı yasanın ek 10.m.nin sağladığı olanaklardan yararlandırılarak BORÇLANMA talebinin kabulüne Tiyatro sanatçısı olarak geçen Çalışma sürelerinin sigortalı geçen sürelerden sayılmasına, Yargı giderlerinin  davalılara yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

                                                                                                    DAVACI….


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi