İcra Dosyasının Durdurulması | Tapuda Yapılan Yanlış

İcra Takibinin Durdurulması

 ………… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO  :……/…….

İTİRAZDA  BULUNAN

TARAF HAK SAHİBİ (3. KİŞİ): … ….(TC …………)

ADRES         :

 KONU         :İCRA DOSYASININ DURDURULMASI TALEBİM HAKKINDADIR.

AÇIKLAMALAR       :

            Yukarıda numarasını belirttiğim dosyada satışı yapılacak gayrimenkulde hisse sahibiyim. Borçluya ait hissenin satışının yapılacağına dair tebliği …/…../…. tarihinde tebellüğ etmiş durumdayım. Yasal süresi içerisinde itirazımı sunuyorum;

 ……………………… adresinde bulunan ………….. Parsel …………. m2 ………… hisse bulunmaktadır. Kişi başına ……………m2 düşmektedir. Ancak ilgili tapu müdürlüğündeki yanlış bir işlemden dolayı bana ………….. m2 ve eşim ………………….’YA ………m2 toplam ………. m2 gösterilmiştir. İş bu ilgili tapu müdürlüğünün yaptığı bu yanlışlığı bugün itibariyle öğrenmiş bulunmaktayım.

Ben ve eşim ……………….’YA düşen toplam …………..m2 dir. Bize düşen pay ……….. m2 eksik gösterilmektedir. Satışa esas gayrimenkul üzerindeki iş bu yanlışlığın düzeltilmeden satışın yapılması ileride hak kayıplarına sebep olacaktır. Bu yüzden …./……/….. tarihinde yapılacak olan açık artırma satışının durdurulmasını talep etmekteyim. Ben ve eşim ………………..’NUN eksik olan ……………… m2 si verildikten sonra bu satışın gerçekleşmesini istemekteyim.

            İcra takibinin durdurulmasını talep eder saygılarımla arz ederim.

SONUÇ VE İSTEM    :

            Yukarıda arz ve izah etmiş olduğum nedenlerden dolayı icra takibinin durdurulması için tarafınızdan gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim…../…../…..                                                                                       

       

 İTİRAZDA BULUNAN …..


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi