İhbar Tazminatı, İşyeri Alacaklarım

İhbar Tazminatı Talebi

 

DİLEKÇE BURADA

 

 .................. İŞ  MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI                     : …………..-T.C……………

ADRES :

DAVALI                    :

DAVA                        : İHBAR TRAZMİNATI VE ÖDENMEYEN MAAŞ TALEBİM HAKKINDADIR.

AÇIKLAMALAR   :

1-     Davalı bünyesinde …/…./…. tarihinde işe başladım, işe başlamamla birlikte kesintisiz …./…/…. tarihine kadar bir fiil çalıştım. Haklı bir sebep gösterilmeden davalı tarafından iş akdim fes edilmiştir.

 

2-     Davalı firma hiçbir sebep ve gerekçe göstermeden iş akdime son vermiştir. Bana hiçbir açıklama yapılmadan hakaret ve küfürler ile işten iş kanuna aykırı çıkarılmış bulunmaktayım.

 

3-     Yasal alacaklarımı talep ettiğimde bana seni diğer ortaklar işe aldı git paranı onlardan iste diye yanıt veren yetkili ………………… şahsıma hakaret de etmiştir.

 

4-      Davalı firmanın beni bu şekilde mağdur etmesi sebebi ile iş bulamamış ve bankalara borçlanmış bulunmaktayım. Dolayısı ile mağduriyetimin giderilmesini talep etmekteyim.

 

5-     Yasal alacaklarımı talep etmemden dolayı sürekli olarak olumsuz yanıt veren davalı firma nedeni ile alacağım tehlikeye düştüğünden iş bu davanın açılması zorunlu olmuştur.

DELİLLER                     : NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ,       Ve her türlü deliller.

HUKUKİ NEDENLER  : İlgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM     : Yukarıda açıkladığım nedenlerle, kendi isteğim doğrultusunda işten ayrılmamam sebebi i ile  yasal alacaklarımın ödenmediğinden,  fazlaya ilişkin haklarım saklı kalmak kaydı ile,

A)    İHBAR TAZMİNATI  alacağı…..…………………….…….  =     ……….. TL

B)    Ödenmeyen Ekim Ve Kasım ayı maaş alacağı……..  =    …….. TL

C)    Ödenmeyen Asgari Geçim İndirimi alacağı ………… =      ….. TL

 

                                                                 +____________________

           ……….. TL

Alacağımın iş akdinin fesih tarihi olan …./…/…..  tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalıdan alınarak tarafıma verilmesine, 

             

 Fazlaya ilişkin dava talep haklarımın saklı tutulmasına,

      Yargılama giderlerinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim. …./…/….. Saygılarımla, 

 

DAVACI …


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi