İhbar ve Kıdem tazminatı sigorta tespiti

İhbar ve Kıdem tazminatı sigorta tespiti

 

DİLEKÇE BURADA

 

…….. İŞ  MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI      : ……………-T.C………..

ADRES :

DAVALI      :

DAVA          : İHBAR VE  KIDEM TAZMİNATI  , SİGORTA TESPİT TALEBİ

 

AÇIKLAMALAR            :

1-    Davalı bünyesinde …../……/…. tarihinde işe başladım, işe başlamamla birlikte kesintisiz …../…../….. tarihine kadar bir fiil çalıştım.

2-    Davalı firma çalıştığım zaman içerisinde kesinlikle sigortamı başlatmamıştır. Beni yaklaşık …… yıl beni mağdur etmiş ve sigortasız çalıştırmıştır. İş kanununa aykırı bir şekilde beni kaçak olarak çalıştıran firma sahibine sigorta girişimi yapmasını söylediğimde bana babanın sigortası var sen ne yapacaksın sigortayı demiştir. Bende sigortam yapılmadığı sebebi ile hem …../…./…. hem de …./…./…. tarihinde sigortasız çalıştırıldığımın tespitinin yapılmasını istemiş ve ÇALIŞMA VE SOSYAL BAKANLIĞINA başvuruda bulundum.

3-    Davalı firma yetkilileri bana maaş yazısı vermiştir. Bana 2 defa maaş yazısı veren firma …… yılında maaş yazısı vermiş ……. yılından beri çalıştığımı beyan etmiş ayrıca daha sonra verdiği maaş yazısında da 2005 yılından beri çalıştığımı belirtmiştir. Elimde bana vermiş olduğu maaş yazıları ve şahsın imza beyannamesi mevcuttur.

4-    Ancak ben …… yılından beridir davalı bünyesinde çalışmış bulunmaktayım. Beni kendi menfaatleri doğrultusunda çalıştırmış beni mağdur etmiş kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmıştır. Ayrıca iş kanununa aykırı bir şekilde işime son vermiştir.

5-  Bana tazminatlarımı ödememiş sigortasız çalıştırmış olması sebebi ile kendisine dava açacağımı belirttiğim davalı işveren ne yaparsan yap ben mal varlığımı devrettim kazanamazsın diyerek psikolojik baskı uygulamaktadır.

6-    Dolayısı ile yasal alacaklarım tehlikeye düştüğünden iş bu davanın açılması hususu doğmuştur.

DELİLLER                     : Nüfus kayıt örneği,   ve her türlü deliller.

HUKUKİ NEDENLER  : İlgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM     : Yukarıda açıkladığım nedenlerle, kendi isteğim doğrultusunda işten ayrılmamam sebebi i ile  yasal alacaklarımın ödenmediğinden,  fazlaya ilişkin haklarım saklı kalmak kaydı ile,

A)  İhbar tazminatı  alacağı…..…………….  =     …………… TL

B)  Kıdem tazminat alacağı………………....…..  =    ……………. TL 

                                                                 +____________________

……. TL

Alacağımın iş akdinin fesih tarihi olan …../…./……  tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalıdan alınarak tarafıma verilmesine,  

Fazlaya ilişkin dava talep haklarımın saklı tutulmasına,Ödenmemiş olan SSK tespitimin yapılarak SSK ödenmesine

 Yargılama giderlerinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim. …../…/….

Saygılarımla,                                                                                           DAVACI : ….


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi