İhtarnameye Cevap Dilekçesi

İhtarnameye Cevap Dilekçesi

İHTARNAME NEDİR?

İhtarname borçlu ile alacaklı arasında resmi olarak kayıt altına alınmış bir mal ya da paranın gecikmesi veya zamanın geçmesi üzerine, alacaklı kişi bu söz konusu hakkı talep etmek için, noter vasıtasıyla bir uyarı mektubu çeker. Bu uyarı mektubu 3 nüsha olup; bir sureti noterde, bir sureti borçluya tebliği edilir. Bir surette kişinin kendisinde kalır.

Alacaklı kişi, alacağı olan mal veya paranın muhatabı olan kişiden, mahkemeye gitmeden önce talep etmesi; borçlunun hukuki sürecin başlayacağını anlamasına sebep olur. Bu yolla mahkemeye başvurulmadan birçok alacak tahsil edilmiştir.

İhtarname Nasıl ve Ne Zaman Çekilir?

Borç sebebi ile ihtarname gönderildiğinde, ihtarname borçlunun eline geçtiği andan itibaren faiz işlemeye başlar. Örneğin 02.03.2013 tarihinde alacaklı kişi borcunu ihtarname ile talep etmiş olsun. Ancak ödeme alamadığı için 03.08.2016 tarihinde alacağı için dava açmış olsun. Bu durumda 2013 yılından itibaren alacağına faiz işlemeye başlar ve faizi ile birlikte alacağını talep etme hakkı doğar. Ancak ihtarname çekilmemişse ve ödeme üzerinden geçen süre için faiz talep edemez. Borçlu kişinin direnimi ihtarnamenin tebliğinden ya da ihtarnamede zaman belirtilmiş ise bu zamanın bitimi ile başlamaktadır. Bazı durumlarda borçlu bireyin direnim süresi yasalara göre belirlenmektedir. Bu sebepten dolayı ihtarname çekilir.

 
İ H T A R N A M EYE CEVAP 

 


İHTARA CEVAP

VEREN                      : …. –TC…

ADRES                      :

KARŞI TARAF         :

ADRES                       : 

İHTARIN KONUSU :İHTARA CEVAP


 

AÇIKLAMALAR

1- …………………………. Unvanlı çalıştığım işyeri …./…../….. tarihinde işe gitmediğimi iddia ederek ihtarname göndermişsiniz.

2- iş yeriniz tarafından gönderdiğiniz ihtarnamede ………………………….. idda ettiklerinize

haksız yere ihtar göndermiş bulunmaktasınız.

İhtarnameye cevaplar

……………………………………


……………………………………


…………………………………

 

SAYIN NOTER;
Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden olarak talep ederim. …./…./…..

 


 İHTAR EDEN.......


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi