İhtiyati Haciz Talebi Bono

İhtiyati Haciz Talebi Bono

DİLEKÇE BURADA

 

NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

 …………İHTİYATİ HACİZ


TALEP EDEN DAVACI :…….T.C ………


ADRES                           :


DAVALI                          :


KONU                             : İhtiyati Haciz Talebidir.

 


AÇIKLAMALAR:

 

1-    Davalı ……………. Vadeli tarihli (çekler için:”keşide tarihli”) ……. TL bedelli bir adet bonoyu (veya “çek”) düzenlenmiştir.

 

2-    İşbu bono vadesi geldiği halde ödenmemiştir. (veya çekler için:”işbu çek süresi içinde muhatap bankaya ibraz edildiği halde karşılığı ödenmemiş ve karşılıksız olduğu çekin arkasına şerh edilmiştir.”)

 

3-    Alacağımız bir rehinle teminat altında olmadığı gibi, borçlunun mallarını karçırma tehlikesi mevcuttur.

 

4-    Bu nedenle sayın mahkemenizden ihtiyati haciz talebinde bulunmak zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER: TTK ve ilgili mevzuat.

DELİLLER                    : Bono (veya çek) aslı.

NETİCE VE TALEP    : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebepler dolayısıyla davalı borçlunun; menkul  ve gayrimenkul malları ile 3. Şahıslardaki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczine, mahkeme masrafları ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ederim …./…./…..

 

DAVACI…

 


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi