İrtifak Bedelinin Arttırılması, Arsa Değerinini Arttırılması

İrtifak Bedelinin Arttırılması

DİLEKÇE BURADA

  

 

SULH HUKUK MAHKEMESİ

………….

 

 

DAVACI               :................T.C…………

VEKİLLERİ         :

DAVALI               :

KONU                   : İrtifak Bedelinin .........-TL Arttırımı Talebimiz Hk.

 

AÇIKLAMALAR       :

1-Şahsımın ....... İli, ....... İlçesi, ....... Mahallesi, ....... Mevkiinde, Pafta No: ......., Ada No: ......., Parsel No: ....... de  tapuya kayıtlı ..... m2 lik taşınmazın malikidir. 

2-Şahsıma ait taşınmazın ....... m2 lik kısmı üzerine davalı kurum tarafından irtifak hakkı tesis edilmiş olup ........-TL irtifak bedeli takdir edilmiştir. 

3-Davalı Kurum tarafından takdir edilen irtifak bedeli çok düşüktür. İrtifak hakkı tesisi ile taşınmaz üzerinden Enerji Nakil Hattı geçmesi taşınmazın değerini olumsuz yönde etkilemiş ve değer kaybına neden olmuştur. Taşınmazın enerji hattı geçmesinden evvelki değeri ile şu andaki değeri arasındaki fark takdir edilen irtifak bedelinden çok yüksektir. Taşınmaz üzerinde zeytin ağaçları mevcut olup geçen enerji nakil hattı mahsulü olumsuz yönde etkileyecek ve verimi düşürecek ve mağduriyetime neden olacaktır. Zaten bu taşınmaz Belediye mücavir alanı içinde olup arsa vasfındadır. 

4-Bu nedenlerle davalı Kurum tarafından takdir edilen ...........-TL irtifak bedelinin ........-TL arttırımı ile .........-TL ye çıkartılması için bu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur. 

YASAL NEDENLER : Kamulaştırma Yasası, İlgili Mevzuat

KANITLAR     : Tapu Kayıtları,Kamulaştırma Evrakları,Keşif ve Bilirkişi incelemesi,Yasal ve Takdiri Diğer Kanıtlar vs.

SONUÇ VE İSTEM   : Arz edilen nedenlerle davalı kurum tarafından takdir edilen .........-TL irtifak bedelinin .......-TL arttırımı ile ........-TL ye çıkartılmasına, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine  talep ederiz.

 

 

                                                           DAVACI ……


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi