İhtarname İşyeri Sgk ve Diğer Alacaklar

İhtarname İşyeri Sgk ve Diğer Alacaklar

DİLEKÇE BURADA

 

İHTARNAME

 

KEŞİDECİ      :  ......(T. C: ……)

ADRES            :

MUHATAP      :

ADRES            :

KONUSU        : İş Kanunu gereği iş akdinin haklı nedenle feshi ve işçilik alacaklarımın ödenmesi hakkında.

 

İHTARIMIZ    : Sayın muhatap,

 ....../....../.....tarihinden itibaren işyerinizde  …………. olarak çalışmaktayım. Ancak SGK kayıtlarında işe başlama tarihim …/…./… olarak görünmektedir. İşe başlama tarihim SGK’ya geç bildirilmiştir. Yaklaşık ….. sene boyunca SGK’sız çalıştırıldım. Ayrıca en son almakta olduğum net ücretim ……….. TL olmasına rağmen SGK’ya bildirimim asgari ücret olarak gözükmektedir. Ayrıca Asgari Geçim İndirimi de tarafıma ödenmemektedir. 

2)- İşyerinde çalışmaya başladığım tarihten itibaren haftanın beş günü sabah 09.00 ile akşam 19.00 arası çalışma yapmaktayım. Cumartesi günleri ise sabah 09.00 ile öğlen 13.00 arası çalışmaktayım. Ayrıca işin niteliği gereği ayda ortalama 8-10 saat kadar fazla çalışma yapmaktayım. Resmi bayramların hepsinde de çalışmaktayım. Ancak şu ana kadar fazla mesai ücretlerim ödenmemiştir.    

3)- Yıllık izinlerimin bir çoğu kullandırılmadığı gibi izin ücretlerim de ödenmemiştir.  

4)- Bu nedenle, fazlaya ilişkin tüm haklarım saklı kalmak kaydıyla, İş Kanunu’nun 24 II / e maddesindeki “işçinin ücretinin kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmemesi veya ödenmemesi” nedeniyle iş akdini …./…../…. tarihi itibariyle ve haklı nedenle feshediyorum. Bu haklı fesih nedeniyle …/…./….. tarihi ve sonrasında işe gelmeyeceğimi bildiriyorum. 

Haklı fesih nedeniyle tarafıma ödenmesi gereken kıdem tazminatı, fazla mesai ücretleri, Asgari Geçim İndirimi, yıllık izin ücreti, milli bayramlarda çalışma ücreti ve fesihle birlikte ödenmesi gereken tüm işçilik haklarımın en geç bir hafta içerisinde tarafıma ödenmesini, aksi takdirde alacaklarımın tahsili için yasal yollara başvuracağımı, SGK, Çalışma Bakanlığı ve diğer yasal merciler nezdinde şikayet hakkımı da kullanacağımı ihtaren bildiririm. …/…./…. 

            Sayın Noter: İş  bu ihtarnameden üç nüsha tanzimle bir nüshasının muhataba tebliğine, bir nüshasının tarafınızca muhafaza edilmesine, bir nüshasının da tebliğ şerhli olarak tarafımıza iade edilmesini vekaleten talep ederim. …./……/…..

                                                                                               KEŞİDECİ……………

 


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi