İşkence Hakaret Küfür Baskı nedeniyle şikayet

İşkence Hakaret Küfür Baskı şikayeti

 

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

                                               ANKARA 

 

ŞİKAYETÇİ            :

ŞÜPHELİLER        : Gözaltı sırasında kötü davranan ve baskı uygulayan kolluk  

                                       görevlileri

SUÇ                         : 

1-    İŞKENCE  TCK. 94/1-2,a-5

2-    GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA TCK. 257

AÇIKLAMALAR       :

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında haksız ve hukuksuz olarak gözaltına alındım. ... günlük gözaltı süresinde açık olarak işkenceye maruz kaldım.  

Gözaltında bulunduğum süre boyunca 10 kişiyle aynı koğuşta tutuldum. Yemek, tuvalet ve uyku ihtiyacımı sağlıklı olarak yerine getirme imkanı bulamadım. Gözaltında bulunduğum 10 gün boyunca hiçbir işlem yapılmadan bekletildim. Bu sürede manevi olarak baskıya maruz bırakıldım.

 

YAŞANILAN OLAYLAR TEFERRUATLI BİRŞEKİLDE YAZILMALI 

1-    ... tarihinde nezarethanede görevli kolluk tarafından  

2-    .... tarihinde ...............

3-    .... tarihinde ................ 

Türk Ceza Kanununun “işkence” başlıklı 94. maddesine göre; “Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında üç yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur”.  Şeklinde açık bir düzenleme yer almaktadır.  Açık bu yasal düzenlemeye rağmen işkenceye maruz bırakıldım.  

Gözaltı sürecinde uğradığım baskı ve onur kırıcı tavırlar nedeniyle travma geçirdim. Halen yaşadığım baskının ve onur kırıcı davranışların etkisini üzerimden atabilmiş değilim.   

Ulusal ve uluslararası mevzuatımızda onur kırıcı işlem, bireyi, başkalarının ya da kendisinin gözünde küçük düşüren tasarruflar olarak nitelendirmektedir. Suçlu gibi teşhir edilmiş olmam bile te başına onur kırıcı bir davranıştır. Benim yaşadıklarım ise bunun çok ötesindedir.

 

DELİLLER     :

1-    EMNİYET KAYITLARI

2-    HASTANE KAYITLARI

3-    TANIK İFADELERİ

 

TALEP           :

Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, Gerekli tahkikatın ivedilikle yapılarak tespit edilecek şüpheliler hakkında gerekli kamu davası açılmasını arz ve talep ederim.

                                              

                                                                                                     Şikayet Eden

                                                                                             

 

 

EK: Emniyet Aşamasında Tutulan Tutanak

 

 

 

 Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi