İşten Çıkarılma ve Alacak Konulu Dilekçe

İşten Çıkarılma ve Alacak Konulu Dilekçe

 

DİLEKÇE BURADA

 

        

………….. NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE 


DAVACI     :                        


DAVALI     :                                  


KONU     :   İŞTEN ÇIKARILMA VE ALACAKLARIMIN İADESİ

 


AÇIKLAMALAR  : Davalı firmaya …../…../…… Tarihin de, işçi  olarak işe başladım. Ancak …../…../….. tarihinde bu işyerinde “……………….” Sigorta sicil numarası ile sigortalı oldum.

 

İşe başlamış olduğum tarihten …./…../…… tarihine kadar iş yerinde sigortalı olarak çalıştım.

 Çalıştığım dönem içinde çalışmaya devam eder iken firma tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkartıldım.

 

Sabah saat ………..’de işe başlayıp Akşam saat ………….’ye kadar …………..saat çalışıyordum. Mesai parasını da ödemiyordu. Ayrıca yıllık izine çıkmadığım halde senelik izin parasını ve ……………… günlük maaşımda ödenmemiştir.

 

İşten çıkartılmama rağmen tarafıma her hangi bir belge ve sosyal haklarım verilmemiştir. İşten çıkarıldığım tarihte maaşım …………………..-TL. Almaktaydım.

 

Bu nedenle fazlaya ilişkin haklarımın saklı kalmak ve bilirkişi incelemesinde sonra artırılmak kaydı ile temsili olarak ihbar tazminatının ……………..-TL. İle Kıdem Tazminatının …………...-TL. ……………. Günlük Maaş ücreti ……………. TL, Bir Senelik Yıllık ücreti ………….., Mesai Paraları …………… TL Olmak üzere, toplam: …………..-TL. Haklarım için dava açıyorum. Artırılacak haklarım saklı kalmak kaydı ile dava açma zarureti hâsıl olmuştur.

 

YASAL  NEDENLER   : İş Kanununu  HUMK ve ilgili mevzuat

DELİLLER                  : Nüfus Kayıt Örneği Tanık beyanı  Şirkete ait Muhasebe kayıtları,


 SONUÇ VE İSTEM   : Yukarıdaki açıklanan nedenlerle ve yapılacak bilirkişi incelemesinden sonra artırılmak ve fazlaya ilişkin haklarımın saklı kalmak kaydıyla,fesihten itibaren mevduata uygulanan en yüksek faiz oranıyla.Kıdem tazminatı ………...-TL.Yasal faizi ile birlikte, İhbar tazminatı ……………...-TL.Yasal faizi ile birlikte,…….. Günlük Maaş ücreti …………… TL. Yasal faizi ile birlikte, Bir Senelik Yıllık ücreti ………….. TL.Yasal faizi ile birlikte ve Mesai Paraları  ücreti ………….. TL Yasal faizi ile birlikte Ücret alacağı olmak üzere toplam : ……………...-TL.’nin davalıdan alınarak tarafıma ödenmesini, yargılama harç ve giderlerinde davalı üzerinde bırakılması saygılarımla arz ederim. …./…../……

 

 

 

                                                                                                                                DAVACI….

                                                                                                                        

 

EKİ                             :

Nüfus cüzdan sureti


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi