Kat Mülkiyeti Kurulması Nedeniyle Paylaşım, Ortaklığın giderilmesi

Kat Mülkiyeti Kurulması Nedeniyle Paylaşım Şikayeti

DİLEKÇE BURADA

  

 

………….SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

                              

DAVACI         :

DAVALI         :

DAVA             : Kat mülkiyeti kurulması suretiyle ortaklığın giderilmesi talebidir.

DAVA DEĞERİ  :

 

AÇIKLAMALAR :

1-) Davalılarla birlikte ………………………………. Mahallesi mevkiinde kâin ve tapunun pafta …………, Ada, …………, Parsel ……………., sayısında kayıtlı ………….. M2 metrekarelik taşınmazın paydaşlarıyız.

2-) Paydaşların her birine bir bağımsız bölüm tahsis edilmesi mümkün olduğu halde paydaş olan  davalılar buna yanaşmamaktadırlar.

4-) Bu nedenlerle adı geçen taşınmazda kat mülkiyeti kurulması yoluyla ortaklığın giderilmesi için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

 

H. NEDENLER        :  Kat Mülkiyeti Kanunu Ve İlgili Mevzuat.

H. DELİLLER           :  Tapu kaydı, keşif, bilirkişi incelemesi ve ilgili yasal deliller

SONUÇ VE İSTEM :  Yukarıda açıklanan nedenlerle her paydaşa bir bağımsız bölüm tahsis etmek ve arsa paylarını da belirtmek suretiyle Kat mülkiyeti kurularak ortaklığın giderilmesine karar verilmesini, yargılama giderlerinin  davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…../……

 

                                                                                                                          Davacı …….


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi