Kayyım Atanması Hakkında Dilekçe

Kayyım Atanması hakkında dilekçe

DİLEKÇE BURADA

  

 

…… SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

                                    İSTANBUL 

 

DAVACI              : ……TC…

 

DAVALI               : Hasımsız 

 

KAYYIM TAYİN

EDİLECEK           : ……TC….

 

MİRAS BIRAKAN: ……TC…..

DAVA KONUSU    : Kayyım atanması talebi hakkındadır

 

 

AÇIKLAMALAR

Müteveffa  (miras bırakan) ………..tarihinde ……….nedeniyle vefat etmiştir. Feride miras olarak bırakmış olduğu ve …..pay karşılığı ………TL bedelli hisse nisbetinde ortaklığı bulunan şirket payları mevcuttur. 

Mirasçılardan ……….TC numaralı …………………. adlı kişi reşit değildir. Bu nedenle kendisine kayyım atanması gerekmektedir. Mahkemece uygun görüldüğü takdirde …………………….adresinde ikamete den …………..TC numaralı …………’nin kayyım olarak atanmasını uygun görümediği takdirde mahkemece uygun görülecek işin ehli başkaca bir kişinin kayyım olarak atanmasını arz ederim.

Yine mirasçılardan reşit olmayan ………………….’nin kendisine intikal edecek  hisselerin devri için de mahkemenize müracaat etme durumu doğmuştur. 

 

HUKUKİ SEBEPLER : 6102 sayılı TTK,HMK ve ilgili mevzuat hükümleri 

 

HUKUKİ DELİLLER :……Noterliğinin ……tarih ……sayılı veraset ilamı, tanık beyanları, nüfus kayıtları, yemin, isticvap, ticaret sicili müdürlüğü kayıtları, pay defteri vb hukuki her türlü delil 

 

SONUÇ VE İSTEM :Sunduğum nedenlerle yasal küçük olan …………ye kayyım atanmasına ve …………….şirketindeki miras bırakandan intikal eden hisselerinin devrine gerekli iznin verilmesini arz ederim. …/…/…..

 

 

DAVACI ASİL :……


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi