Kesin Teminat Mektubu Örneği

Kesin Teminat Mektubu Örneği

DİLEKÇE BURADA

 

 KESİN TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ

 

FİRMA : …...

ADRES :

 

Şirketiniz ile ………………………………………………………… arasında imzalanmış ve bundan böyle imzalanacak İş Akışı Protokolleri uyarınca Borçlu’nun vermek zorunda olduğu teminat tutarı olan

.............TL’yi (Yalnız...........) …….. Bankası A.Ş. garanti ettiğinden, Borçlu’nun bahsi geçen İş Akışı Protokollerinde sayılan yükümlülüklerini tam veya gereği gibi yerine getirmediğini bildirdiğiniz ilk yazılı talep üzerine, anılan halin gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırmaksızın, protesto çekmeye, hüküm veya Borçlu’nun iznini almaya gerek kalmaksızın ve Borçlu ile Şirketiniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akibet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda anılan tutarı nakden ve tamamen, talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi ……Bankası A.Ş.’nin imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve Banka ad ve hesabına, taahhüt ve beyan ederiz.

İşbu Kesin Teminat Mektubu Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olup, Yargı yeri İstanbul, Türkiye’dir.

Bu Teminat mektubu …../…../……… tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.

 

….. Bankası A.Ş.

…… Şubesi

………A.Ş

ADRES :


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi