Kesin Teminat Mektubu Örneği

Kesin Teminat Mektubu Örneği

DİLEKÇE BURADA

 

 

 TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ

         KESİN TEMİNAT MEKTUBU

 

 

TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI İŞLETME

DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                                            _ _/_ _/_ _ _

                                                                                                                              No:.......... BALGAT – ÇANKAYA / ANKARA

 

Kurumunuzca yapılan sözleşme gereği  DUY Kapsamında (gün öncesi piyasası ile dengeleme güç piyasasında) işlem yapabilmek için (PK…….kodlu…(…………………………………………………………………………………….Piyasa katılımcısı’nın Elektrik Piyasası ile ilgili kanun, yönetmelik, esaslar ile gün öncesi piyasası ile dengeleme güç piyasası sözleşmesi hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu kesin teminat tutarı (………………….………) TL (Yazı ile………………………………....  Türk Lirası) (bankanın veya özel finans kurumunun adı) garanti ettiğinden, piyasa katılımcısı………..………………………………. Kurum/Kuruluş); taahhüdünü anılan Kanunlar ile ilgili yönetmelik, esasları ile sözleşmesi hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmediği taktirde,

 

Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve PK……Kodlu…………………………………piyasa katılımcısı) ile TEİAŞ arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize nakden ve tamamen talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi (bankanın veya özel finans kurumunun adı)’nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve (bankanın veya özel finans kurumunun adı)  ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.

 

Not: İş bu teminat mektubu kesin ve süresizdir

 

                                                           YETKİLİ AD-SOYAD

İMZA

 

NOT: Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir.Teklife esas para birimi Türk parası,ABD doları,avro olacağı için kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminat mektupları bu paralar üzerinden düzenlenecektir.


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi