Kesin Ve Süresiz Teminat Mektubu Örneği

Kesin Ve Süresiz Teminat Mektubu Örneği

DİLEKÇE BURADA

 

EK : KESİN VE SÜRESİZ TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ

 

KESİN VE SÜRESİZ

…../...../20….

 

.................. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu hükümleri gereğince ÖTV iadesinden yararlanacak olan;............................................................. adresinde yerleşik  ...........................................  firmasına ödenecek, ……. / 20..dönemine ait ÖTV iadesine teminat oluşturan, bu teminat mektubu ile ............. TL (............. Türk Lirası) ödeme konusunda, Bankamız borçlu ile birlikte müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatıyla kefil ve sorumlu olduğunu, tarafınızdan Bankamıza yazılı olarak bildirildiği takdirde, Bankamızca veya mükellefçe hiçbir yasal yola gidilmeksizin protesto çekilmesine, hüküm alınmasına gerek kalmaksızın, yukarıda belirtilen meblağı ilk yazılı isteminiz üzerine, hemen ve geciktirilmeksizin, kayıtsız ve şartsız vergi dairenize veya vergi daireniz emrine nakden ve tamamen, istem anından ödeme anına kadar geçecek günler için gecikme zammı ile birlikte ödeyeceğimizi ve hakkımızda 6183 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını Bankamızın imza yetkilisi ve sorumlusu sıfatıyla ve banka nam ve hesabına yüklendiğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

…./…/……

 

İKİ YETKİLİ İMZASI 

…………… Bankası A.Ş.

............. Şubesi

 

NOT: Banka adına imza koyan yetkililerin adı, soyadı ve unvanları banka kaşesi altında okunaklı olarak yer alacaktır.


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi