Marka taklidi yargıtay emsal kararı

Marka taklidi yargıtay emsal kararı

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2008/10639

K. 2010/1351

T. 8.2.2010

• MARKA TESCİLİ ( Marka Başvurusunda Kullanılmak İstenen Ürünler İle Redde Dayanak Markanın Kullanıldığı Ürünlerin Aynı Olduğu - Başvuru İle Anılan Markalarda Yer Alan İbarelerin İse Aynı Olmasa Bile Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer Olduğundan Mutlak Tescil Engelinin Gerçekleşmediği )

• MUTLAK RET NEDENLERİ ( Başvuru İle Anılan Markalarda Yer Alan İbarelerin İse Aynı Olmasa Bile Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer Olduğundan Mutlak Tescil Engelinin Gerçekleşmediği )

KHK-556/m.7, 8

ÖZET : Marka başvurusunda kullanılmak istenen ürünler ile redde dayanak markanın kullanıldığı ürünlerin aynı olduğu, başvuru ile anılan markalarda yer alan ibarelerin ise aynı olmasa bile ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğu anlaşıldığından mutlak tescil engeli gerçekleşmiştir.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada ( Ankara Birinci Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi )'nce verilen 15.04.2008 tarih ve 2008/3- 2008/79 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, hırdavat sektöründe yıllardır faaliyet gösteren ve dünyaca tanınmış bir firma olan müvekkilinin "ZI IKON+şekil" ibareli marka tescil başvurusunun, davalı TPE'ce 2003/25574 nolu "İKON" ve 2004/29229 nolu "İKON+şekil" markaları gerekçe gösterilerek, 556 sayılı KHK'nın 7/1-b maddesi uyarınca kesin olarak reddedildiğini ileri sürerek, davalı TPE-YİDK'nın 15.11.2007 tarih ve 2007/M-6561 sayılı kararının iptalini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan kanıtlara dayanılarak, davacının marka başvurusunda kullanmak istediği ürünler ile redde mesnet markaların kullanıldığı ürünlerin aynı olduğu, davacı başvurusu ile anılan markalarda yer alan ibarelerin ise aynı olmasa da ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğu, mutlak tescil engellerinden 556 sayılı KHK'nın 7/1-b maddesindeki koşulların somut olay yönünden gerçekleştiği, bu mutlak tescil engelinin anılan KHK'nın 8/3, 7/1-1 ve 8/4. maddelerine dayanılarak aşılmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ( ONANMASINA ), 08.02.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi