Memur Becayiş Dilekçe Örneği

Becayiş Dilekçe Örneği

GÖREVİ                                  : ÖĞRETMEN

ÜNVANI                                 

ADI VE SOYADI                 

BABA ADI                            

DOĞUM YERİ VE TARİHİ :  ……..  …/…/…        

SİCİL NO                                 :

EMEKLİ SİCİL NO                

T.C.KİMLİK NO                    

ÖZÜ    : 657 sayılı kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca karşılıklı becayiş talebi  

 

………….  OKULU/LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

(İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne Gönderilmek üzere) 

 

İlgi: a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

 

       b)12.01.1983 tarih ve 17926 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Memurlarının

          Şikâyet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik. 

…………. ili …… ilçesi …………. okulu .... alanında kadrolu öğretmen/personel olarak görev yapmaktayım.

İlgi (a) da ki kanunun 73. maddesindeki “Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır.” hükümleri nedeniyle;

            …………. ili …… ilçesi …………. okulu .... alanında  kadrolu öğretmen/personel olarak görev yapmakta olan ………….TC kimlik numaralı ……………………………… ile karşılıklı olarak yer değiştirme isteğimizi; ilgi (b) deki Yönetmeliğin 12. maddesinde yer alanMüracaatlar hakkında karar verme yetkisi, kurumların çalışma usul ve esasla­rını belirleyen kanun, tüzük ve yönetmelikler ile müracaat konusunu çözümlemeye yetkili kılınan mercilere aittir.

Müracaatı kabul eden ancak sorunu çözümleme yetkisi bulunmayan amirler bunları sil­sile yolu ile birinci fıkrada belirtilen mercilere 3 gün içinde intikal ettirilir.” hükmü gereği çözümlemeye yetkili olan İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Makamına iletilmesi hususlarında gereğini arz ederim.  …./…./…..

 

ADRES:    

                                                                                  …..Okulu/lisesi(Öğretmeni)                                                                                                                    


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi