Memurlar için Becayiş

Memurlar için Becayiş

Birçok memur tarafından tercih edilen bir yöntem olan becayiş “karşılıklı yer değiştirmek” demektir. Becayiş kamu personeline yani memurlara verilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun karşılıklı olarak yer değiştirmeyi düzenleyen 73'üncü maddesinde; "Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır.” İbaresi ile belirlenmiştir. Becayiş başvurusunun kabul edilmesi için mutlaka aynı kurum içerisinde yer alan iki memur arasında yapılmış olması gerekir. Yani karşılıklı yer değiştirmek isteyen iki memurun da aynı kurum içerisinde görev alması gerekir.

Örnek vermek gerekirse Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışan bir devlet memuru ile Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan memurun karşılıklı rızaları olmasına rağmen yer değiştirmeleri mümkün değildir. Ancak adalet bakanlığı bünyesinde çalışan bir memur aynı il sınırları içerisinde veya başka bir il ve ilçede aynı kurumdaki bir memurla karşılıklı anlaşarak yer değiştirme başvurusunda bulunabilir.

Bir başka önemli koşul ise becayiş dilekçesi yazan memurların aynı unvan ve sınıfa sahip memurlar olmasıdır. Yani aynı kurum içerisinde çalışan bir Zabıt katibi ile sağlık memuru becayiş için başvuruda bulunamaz. Aynı kurum içinde aynı statü ve pozisyonda çalışan devlet memurlarının ise becayiş başvurusunda bulunma hakkı vardır.

Bunun için karşılıklı iki memur becayiş dilekçesi yazmakta ve becayiş başvuru formu doldurarak bakanlığın konuyu değerlendirmesini istemektedir. Memurların çalıştığı bakanlık başvuruyu inceleyerek sonuçlandırır.  

dilekceburada.com sitemizde becayiş ilanı başvurusunda bulunan kurum personellerini, sistemimiz otomatik filitreleyerek karşılıklı eşleştirme yapmaktadır. İlgili eşleştirmeleri sizlere e-posta yoluyla bildirmekte, uygun gördüğünüz ilana başvurma imkanı sağlamaktadır.

Becayiş ilanı vermek için buraya tıklayınız.

 

Örnek Becayiş dilekçesi : Becayiş dilekçesi