Bir görevden başka göreve atamanın iptali

Atamanın İptali Dilekçesi

………..  İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

 

 

DAVACI                   :

 

ADRESİ                   :

 

ADRESİ                   :

 

DAVALI                   :

 

TEBLİĞ TARİHİ  :

 

DAVANIN KONUSU : ….. görevinden ……… görevine atanmama ilişkin  ...... tarih ve  ….….. sayılı işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle oksun kalacağım parasal haklarımın yasal faiziyle birlikte tarafıma ödenmesine ayrıca 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü kanunu’nun 27. maddesi uyarınca dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlar doğacağından yürütmenin durdurulması istemidir.

 

OLAY VE HUKUKİ AÇIKLAMA: ….. olarak görev yapmaktayım. Görevimde başarılıyım. Sicillerim iyi ve çok iyi olup herhangi bir disiplin cezam da bulunmamaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76. maddesinin birinci fıkrasında, “Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler.” hükmü yer almakta ise bu hüküm ile memurların naklen atanmaları konusunda idarelere verilen takdir yetkisi sınırsız olmayıp kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlıdır.

Bu nedenle, işbu davayı zorunda kaldık.

 

YASAL DELİLLER: 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer ilgili mevzuat

 

SONUÇ VE İSTEM:  Açıklanan nedenlerle….. görevinden … görevine atanmama ilişkin  ...... tarih ve  ….….. sayılı işlemin İPTALİNE ile öncelikle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü kanunu’nun 27. maddesi uyarınca dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlar doğacağından YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA, ayrıca dava konusu işlem nedeniyle oksun kalacağım parasal haklarımın yasal faiziyle birlikte tarafıma ödenmesine, ileride avukat tutmam halinde avukatlık giderleriyle yargılama giderlerin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini istemekteyim. istemidir.

 TARİH

İSİM

İMZA

EKLER:

1- Dava konusu işlem

2- Başvurular

3-Diğer deliller

5-Emsal kararlar


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi