Sosyal Güvenlik Kurumu Ödeme Emrine İtiraz

Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi

DİLEKÇE BURADA

 

 ……………..NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE

 

DAVACI                     :…………….-T.C……………………..

ADRES                       :

DAVALI                     : Sosyal Güvenlik Kurumu

KONU                         : Davalı Kurum Tarafından Şahsıma Gönderilmiş Olan Ödeme Emrine İtirazım İle Borcun İptali Talebim Hakkındadır.

AÇIKLAMALAR                    :

Şahsım……………yılında adıma kayıtlı bulunan iş yerini iflas nedeni ile kapatmış bulunmaktayım. Bu işlemler sırasında tüm resmi kurumlara bulunan vergi, sigorta, elektrik, su, vs borçlarım da ödenmiştir.

Aradan …….. yıl geçtikten sonra davalı kurum şahsıma ekte tarafınıza sunduğum ödeme emrini göndermiştir. Ekte sunduğum ödeme emrini …../…./…… tarihinde evimde tebliğ almış bulunmaktayım. Yasal süresi içerisinde itirazımı bildirmekteyim…..…….yılı  …………………………………….aylarına ilişkin borçlardan ötürü bu  borçlarını ileri sürerek şahsıma gecikme zammı ve faiz ile toplam …………….-TL- borç karşılığı takip başlatılmıştır.Bunu kabul etmemekteyim.Kesinlikle kapanış vermiş olduğum iş yeri ile ilgili davalı kuruma borcum kalmamıştır.

Kesinlikle kendisine borcum bulunmamaktadır. İİK. ‘NUNA gönderen …… yıllık zaman aşımı gerçekleşmiştir. Borç zaman aşımına uğramıştır. Kesinlikle borcu kabul etmemekteyim ki ödemiş olduğuma dair belgelerimi de bulama imkânım yoktur. Aradan ……. yıl geçmiştir. Bu şekilde borcum hatırlamıyorum.

Dolayısı ile …… yıl sonra şahımsa gönderilmiş olan ödeme emrine itiraz ettiğimi beyan eder, borcun zaman aşımına uğramış olduğunu bildirir, borcu kabul etmediğimi beyan eder, ödeme emrinin ve takibin iptaline karar verilmesini talep eder iş bu davanın açılması zorunlu olmuştur.   

SONUÇ VE İSTEM    :            Yukarıda arz ve izah etmiş olduğum üzere ödeme emrine, borca ve takibe tüm ferilerine itiraz eder, borcun zamana aşıma uğradığını bildirir, takibin iptaline karar verilmesi ile tüm dava ve yargılama giderlerinin davalı kurum tarafından karşılanmasını gereğinin yapılmasını arz ve talep ederim. …./…./…..

DAVACI  ………………          

 


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi