Aylık Maaş Ve Mesai Alacağı istemi için adliye dilekçesi örenği

Aylık Maaş Ve Mesai Alacağı

 

DİLEKÇE BURADA

 

…………. NÖBETÇİ İŞ  MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

 

DAVACI                   : ………… TC NO. …………

ADRES                    :

DAVALI                   :

DAVA                       : …… AYLIK MAAŞ VE MESAİ ALACAĞI

 

AÇIKLAMALAR   :

1-    Davalı bünyesinde …./…./….. tarihinde işe başladım , işe başlamamla birlikte kesintisiz …./…../…..  tarihine kadar bir fiil çalıştım. Çalışmış olduğum süre içerisinde aylığım ve ……… saatlik mesai ücretim tarafıma ödenmediği için işten ayrılmak zorunda kaldım.

 

2-    Yasal alacaklarımın ödenmesi için davalı tarafa yaptığım bütün müracaatlarım geri çevrilmiş  olup  bu güne kadar da herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

 

3-    Davalı taraf sürekli oyalama taktiği içinde olup ödemede kaçmaktadır. Hal böyle olunca da  alacağım tehlikeye düştüğünden işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

 

DELİLLER       : Nüfus kayıt örneği, Ç.S.G.B. belgesi Ve her türlü deliller.

HUKUKİ NEDENLER  : İlgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM     : Yukarıda açıkladığım nedenlerle, davalı tarafça iş akdim sona erdirilmekle yasal alacaklarımın ödenmediğinden,  fazlaya ilişkin haklarım saklı kalmak kaydı ile,

A)  Ödenmeyen …… aylık maaş alacağı…..…………….  = ……… TL

B)  Ödenmeyen fazla mesai alacağı ……. saat..…..        = ….……TL

                                                                 +____________________

                                                                                            ………..TL

Alacağımızın iş akdinin fesih tarihi olan …./…../…..  tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalıdan alınarak tarafıma verilmesine,

Fazlaya ilişkin dava talep haklarımın saklı tutulmasına,

Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim. …./…./…… Saygılarımla,

 

DAVACI : ……


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi