Apartman Aidatları, Ortak Giderler

Apartman Aidatları, Ortak Giderler

DİLEKÇE BURADA

 

(   ) SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI                : APARTMAN YÖNETİCİLİĞİ

YÖNETİCİ            :  …………. –TC………

ADRES                  :

DAVALI                :

DAVA KONUSU  : ORTAK GİDERLERLE İLİŞKİN AİDATLARIN TAHSİLİ

 

AÇIKLAMALAR   :

1- Davalı adına kayıtlı bulunan …………………………………. dairenin mülkiyet sahibidir. Apartman yönetiminin almış olduğu kararlar doğrultusunda ortak giderlerde kullanılmak üzere her malik her ay aidat ödemektedir. Bununla ilgili yönetim kararı mevcuttur.

 

2- Ana taşınmasın yönetim işlerini görmek, kat malikleri kurulunca alınan kararlar doğrultusunda ortak giderlere ilişkin ödenmesi gereken aylık ödemelerin tahsilini yapmak apartman yöneticisinin görevi içindedir.

 

3- Yapılana hizmetlerde kullanılan ve her ay aynı bütün kat maliklerinden eşit oranda aidat alınmaktadır.

 

4- Davalıya yapılan bütün uyarılara rağmen ödeme yapmaması nedeniyle aidat borçlarının ödenmesine ilişkin yapılan …/…../……. tarihli  apartman kat maliklerinin çoğunlukla katılımı sağlanarak görüşülmüş ve karar bağlanmıştır. (EK -1)

 

5- Alınan karar gereğince davalı tarafından ödenmeyen aidat paralarının icra veya mahkeme kararı ile tahsili için apartman yöneticisine yetki verilmiştir. Davalı tarafça bu zamana kadar ödeme yoluna gidilmediğinden bakiye aidat ücretlerinin tahsili için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER                    : Kat malikleri kurulu kararı, tutanak ,tanık beyanı vs. delilleri

HUKUKİ NEDNELER: Kat Mülkiyeti Kanunun ilgili mevzuatı.  

SONUÇ VE İSTEM      :

Yukarıda arz ve izah edilen hususlar ile yargılama sırasında belirlenecek ve sunulacak delillerde göz önüne alınarak davalı tarafından  ……………… yılı ………………ayına kadar ödenmeyen ………………. TL apartman aidat alacağımızın yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak tarafımıza verilmesine, fazlaya ilişkin haklarımız saklı tutulmasına

Mahkeme masrafları ile ücreti vekaletin davanın açılmasına sebebiyet veren davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim…../……./…..

 

DAVACILAR (YÖNETİCİ) : …………….


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi