Öğretmenlik Lisans İptali

Öğretmenlik Lisans İptali


MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından21.07.2016 tarihli tüm Valiliklere ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilenGENELGENİN iptali için DANIŞTAY’a iptal davası açılacaktır.

 Bu karardan etkilenen herkes bu davayı açabilir.İmkanı olan herkesin bu davayı açması iyi olur. Mağdur olan herkes tarafındanbu davanın açılmış olmasının da mahkeme üzerinde müspet anlamda ciddi biretkisi olacaktır.


 Dava dilekçesinde genelgenin iptali ile birlikte özelolarak tesis edilen bir işlem varsa onun da iptali istenmektedir. Kendisineözel bir işlem tesis edilmeyenler bu kısımları çıkartarak sadece genelge iptalikısmını bırakmalıdır.


 Dilekçenin içeriği okunarak kişiler açısından uygunolmayan bir ifade varsa çıkarılabilir.


 Dava, Danıştay’a açılacak. Bunun için Ankara’yagidilmesine gerek yok. Bulunulan ilde idare mahkemesi varsa idare mahkemesiaracılığıyla, idare mahkemesi yoksa asliye hukuk mahkemesi aracılığıylayapılabilir. Başvuru için bizzat gidilmesi gerekir.


 Dava dilekçesi 3 nüsha çıkartılmalı. 2 nüshasımahkemeye sunulmalı. Bir nüshası başvuru numarasıyla birlikte muhafazaedilmeli.


 Dava masrafı 300TL civarında tutmaktadır. Bu parayıödeyemeyecek olanlar adli yardım talebinde bulunabilir. Bunun için dilekçeninson kısmında bir talep açıklaması yer almaktadır. Adli yardım talebi olmayanlarbu kısmı çıkararak dilekçelerini sunmalıdırlar.


 Adli yardım talebinde bulunulduğunda dava açmak içinharç ödenmemekte, Danıştay talebinizi haklı görürse harç talep edilmeyecek,haklı görmezse bir tebligat göndererek harcı yatırmanızı isteyecek. Adli yardımtalebinde bulunmayanlar direk harç yatırarak davalarını açabilirler.


  Davaincelemesi dosya üzerinden yapılmakta olup davanın takibi için duruşmaya ya damahkemeye gitmek zorunluluğu yoktur.

  Mali durumunuz müsaitse avukat marifetiyle süreci takipedebilirsiniz. Mali durumunuz uygun değilse, ülkemizde davaların takibi içinavukat tutma zorunluluğu olmadığından süreci kendiniz takip edebilirsiniz.


SORU VE CEAPLAR İÇİN http://www.nasilyapilabilir.net sayfasını zirayet ediniz.


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi