Gerçek Kişiler İçin Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Başvuru Formu’na İlişkin Ek Dilekçe

Ohal Komisyonu İnceleme Başvuru Dilekçesi

DİLEKÇE BURADA

 

 

Gerçek Kişiler İçin

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Başvuru Formu’na İlişkin

Ek Dilekçe

 

KONU: 12 Temmuz 2017 Gün 31122 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar” gereğince Başvuru Formuna ek dilekçemdir.

../../…. Tarihine kadar …………. İli, ……….. ilçesi ……………….okulunda/üniversitesinde …………………. olarak görev yapmaktaydım. Olağanüstü Hal Kapsamında bazı Tedbirler Alınması Hakkındaki ….sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesi ekli listede yer alan kişiler arasında …. Sırasında adıma yer verilerek sayılarak kamu görevinden çıkarıldım. …. Sayılı Khk ile bir anda işsiz, sosyal güvenceden yoksun kalmış bulunuyorum.

Olağanüstü Hal İlanı gerektiren darbe teşebbüsü ile en uzak bir bağlantım bulunmamasına ve darbe karşıtı biri olmama rağmen, Olağanüstü hal ilanı gerekçesi ile hayatımın geri kalan her anını ve ailemi olumsuz etkileyecek ağır bir ceza ile cezalandırılmam, şekil, konu, sebep, amaç, yetki yönünden hukuka aykırı, öngörülemez, orantısız bir cezadır.

 

Dava konusu işlem tesis edilirken, isnad edilen herhangi bir fiilin disiplin yönünden ceza gerektiriyor ise hakkımda usulüne uygun başlatılan bir soruşturma yürütülmesi, soruşturma kapsamında ifademe başvurularak aleyhime olan delilleri çürütme ve lehime olan delilleri ileri sürme imkânı tanınması, soruşturma sonucu fiilime karşılık gelen disiplin cezasının teklif edilmesi, teklif doğrultusunda savunmama başvurulması, savunmam sonucu olumlu çalışmalarım ve sicil durumum gözetilerek bir ceza tesis edilmesi ve cezaya karşı itiraz hakkı ve dava açma hakkının tarafıma bildirilmesi gerekirken bu yöntem izlenmeden khk ile görevinme son verilmiştir. 

İddia edildiği gibi“terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olma” şeklinde bulunacak bir davranışım söz konusu değildir. Şöyle ki;

(ÖĞRETMEN, MEB PERSONELİ VS ÜYELERİMİZ DİLEKÇENİN BU KISMINA, DİLEKÇENİN TOPLAM SAYFA SAYISI 10 SAYFAYI GEÇMEYECEK ŞEKİLDE, DİLEDİKLERİ HUSUSLARI EKLEYEBİLİRLER. BU EKLER, İHRAÇ GEREKÇESİ OLARAK TAHMİN ETTİKLERİ, ÖRNEĞİN SENDİKAL FAALİYET, BARIŞ İMZACISI OLMA, SENDİKA ÜYELİĞİ, BANKA HESABI VB. OLABİLİR. GEREK İHRAÇ İŞLEMİNE KADAR KARŞILAŞILAN HUKUKA AYKIRILIKLAR, GEREKSE İHRAÇTAN SONRA YAŞANILAN MAĞDURİYETLER BURAYA EKLENEBİLİR. BAŞVURU FORMU VE EKLERİNE HER TÜRLÜ BELGENİN DE EKLENMESİ MÜMKÜNDÜR.

Sonuç olarak, yukarıda açıkladığım gerekçeler ve re’sen göz önüne alınacak nedenlerle; mahkûmiyet kararı aranmaksızın, görev yaptığım kuruma yeniden kabul edilmemek ve bir daha kamu hizmetlerinde istihdam edilmemek, dolaylı ya da doğrudan görevlendirilmemek üzere kamu görevinden çıkartılmam açıkça hukuka aykırı, tarafı olunan Milletlerarası Sözleşmelerle tanınan temel hak ve özgürlükleri ihlal etmekte olup, ihraç işleminin iptali zorunludur.

SONUÇ VE İSTEM: Açıklanan ve re’sen gözetilcek diğer nedenlerle, ../../….. tarihli ……. sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan … sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 1. Maddesinin Ekli  listenin …... sırası nedeniyle kamu görevinden çıkartılmama ilişkin işlemin İPTALİNE,

İşlem nedeni ile mahrum kaldığım maaşının yasal faizi ile ödenmesine, tüm özlük ve ekonomik haklarımın iadesine, memuriyetten ihraç edildiği sürenin fiili hizmet süresine ve hizmet puanına eklenmesi, emekli sandığı keseneklerinin ve kurum karşılıklarının Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesine, karar verilmesini saygılarımla dilerim. …/07/2017

 

 

                                                                                                    isim-soyisim-imza 


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi