Ortak Kullanım Alanına Zarar Vermek, Ortak mülkiyete zarar vermek

Ortak Kullanım Alanına Zarar Vermek

DİLEKÇE BURADA

 

 

SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

                                                                                                           ………………

 

DAVACILA          :.............t.c……

 

ADRES                 :

 

DAVAL                 :

 

KONU        : Ortak Yere zarar veren davalıdan .........-TL'nin Tazmini Talebimiz Hk.

 

AÇIKLAMALAR   :

....... adresinde bulunan ve ....... İli, ....... İlçesi, ....... Mahallesi, ....... pafta, ....... ada, ....... parselde tapuya kayıtlı anataşınmaz üzerinde bulunan .... nolu bağımsız bölümlerin malikleriyiz. Davalıda aynı taşınmaz da ... nolu bağımsız bölümün malikidir. 

 

Davalı diğer kat maliklerin izni olmadan ve hiçbir haklı sebebe dayanmadan  ../../.... tarihinde ortak yerlerden olan .........'yı yıkmıştır. Bu nedenle meydana gelen zarar ...........-TL'dir. 

 

Davalıya vermiş olduğumuz tazmin etmesi için  yapılan sözlü uyarılar sonuçsuz kalmış, bunun üzerine kendisine ......... Noterliğinden ../../.... tarih ve ..... yevmiye nolu ihtarname keşide edilmiştir. Bu ihtarnameye rağmen de davalı vermiş olduğu zararı tazmin etmemiştir. 

 

Bu nedenlerle ..........-TL'nin tazmini için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur. 

H. NEDENLER      : Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Mevzuat

 

DELİLLER  :Tapu Kaydı, İhtarname, Keşif ve Bilirkişi İncelemesi

 

SONUÇ VE İSTEM          : Arz edilen nedenlerle davalının ortak yerlerden .........'yı yıkarak ...........-TL zarara sebep olan davacıdan bu paranın ../../.... tarihinden itibaren faiziyle birlikte tahsiline,  yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, saygılarımızla arz ve talep ederiz. …../…../….. 

 

 

                                                                                           DAVACILAR …..


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi