Ortak Yere Yapılan Müdahalenin Önlenmesi Talebi

Ortak Yere Yapılan Müdahalenin Önlenmesi Talebi

DİLEKÇE BURADA

 

SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

                                                                                                     ANKARA 

 

DAVACI       :………. T.C……

 

ADRES         :

 

DAVALI       :

 

KONU           :ORTAK YERE YAPILAN MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ TALEBİMİZ HAKKINDA.

 

AÇIKLAMALAR   :

…………………..adresinde bulunan ve ....... İli, ....... İlçesi, ....... Mahallesi, ....... pafta, ....... ada, ....... parselde tapuya kayıtlı anataşınmaz üzerinde bulunan .... nolu .. arsa paylı bağımsız bölümün malikiyim. Söz konusu adreste, aynı taşınmazda ... nolu .. arsa paylı bağımsız bölümün sahibidir. 

Söz konusu kişi diğer kat maliklerin izni olmadan ../../.... tarihinde ortak yerlerden olan bahçeye garaj yaptırmak suretiyle mülkiyet hakkına müdahalede bulunmuştur. 

Söz konusu kişi bu durumu düzeltmesi için yapılan sözlü uyarılar sonuçsuz kalmış bunun üzerine kendisine .......liğinden ....... tarih ve ....... yevmiye nolu ihtarname keşide edilmiştir. Bu ihtarnameye rağmen de davalı ortak yere yapmış olduğu garajı yıkmamıştır. 

Bu nedenlerle ortak yere yapılan müdahalenin önlenmesi için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur. 

 

H. NEDENLER      : Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Mevzuat

 

DELİLLER  :Tapu Kaydı, İhtarname, Keşif ve Bilirkişi İncelemesi

 

SONUÇ VE İSTEM          : Arz edilen nedenlerle davalının ortak yere yaptığı müdahalenin önlenmesine, bahçeye yaptırdığı garajın kaldırılarak eski hale getirilmesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, saygılarımızla arz ve talep ederiz. ....... 

 

 

                                                                                                                DAVACI……    


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi