Özel Usulsüzlük Cezası Dava Dilekçesi

Özel Usulsüzlük Cezası Dava Dilekçesi

İSTANBUL VERGİ MAHKEMESİ 

SAYIN BAŞKANLIĞI’NA    

İSTANBUL

           

                           

     DAVACI                           

     ADRESİ                         :                        

    VERGİ KİMLİK NO    : 

                          

    DAVALI                          :  VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

       

    (TARİHİ                          : 

    CEZA   (NUMARASI    : 

    İHBARNAMESİNİN,

    (TEBLİĞ TARİHİ         :     

 

    (NEVİ                       :  ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI  

     CEZANIN,              (MİKTARI          :               

                                          (DÖNEMİ             :                                          

  

 DAVANIN KONUS  : 

Davalı Vergi Dairesi Müdürlüğünün yetki alanı içine giren ……………… Caddesi, No: ……………./İSTANBUL adresinde ticari faaliyet göstermekteyim. 

…………..tarihinde saat…….sularında işyerime gelen özel yoklama yetki belgeli memurlar tarafından yapılan denetim sonucunda ;…….tarih ve seri : ……… sıra nolu tutanak tanzim etmişlerdir. 

Hiçbir şekilde gözetim yapmadan, tamamen varsayımlara dayalı, somut deliller olmadan, önyargılı bir yaklaşımla sanki aynı anda 5 ( Beş )  ayrı müşteriye hizmet verilmişte karşılığında KDV dahil 150,00YTL peşin tahsilat yapmış da karşılığında ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlememiş olduğumu iddia ederek, hukuka aykırı olarak düzenlenmiş bu tutanağa istinaden davalı vergi dairesi müdürlüğü tarafından adıma …………… YTL özel usulsüzlük cezası kesilmiştir.

 

Varsayıma dayanan, objektif olmayan tutanağa istinaden adıma kesilen özel usulsüzlük cezasının İPTALİ için Sayın Mahkemenizde dava açma gereği hasıl olmuştur.

 

 İDDİALAR VE HUKUKİ DELİLLER :

 

1.     Vergi Usul Kanununun 353/ 2.Maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesebilmesi için düzenlenmeyen belge adedinin emtianın alıcı ve satıcısının ayrıca belgelerin içerdiği miktarların kesin olarak saptanması gerekir. 

2.     Olayımızda özel yoklama yetki belgeli  memurlar 5 ayrı  müşterinden  toplam  150,00YTL tutarında hasılat elde etmiş olduğumu iddia ederken bu hasılatını kimlerden ve nasıl elde ettiğim yönünde hukuken geçerli bir tespit yoktur.  

3.     Yukarıda da arz ettiğim gibi ortada ne 5 ayrı müşteri vardır, nede yapılan bir tahsilat vardır. Tamamen varsayıma dayalı bir tespit sonucu adıma ceza kesilmesi hukuka, aykırı bir durumdur. Yapılan iş ve işlemlerin İPTAL edilmesi gerektiği kanaatindeyim.

                    

 SONUÇ VE İSTEM :

 

Yukarıdan beri açıklanan nedenlerle davanın KABULÜNE, davalı vergi dairesi müdürlüğü tarafından yapılan iş ve işlemlerin İPTALİNE, yargılama ile ilgili olarak yapılan tüm giderlerin karşı tarafa yükletilmesine dair karar verilmesini arz ve talep ederim. 

 

                                                                                                                           

        DAVACI

                                                                                                                                                            

       

 

Ek : -Ceza  İhbarnamesi fotokopisi

        -Tutanak fotokopisi

 

 

 Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi