Riskli Yapı Tespit Raporuna İtiraz Edilmeyeceğine Dair Taahhütname

Riskli Yapı Tespit Raporu Taahhütname

DİLEKÇE BURADA

 

 

 

FORM: TTM-2 

 

      .../.../2020

                                                   

KONU: Riskli Yapı Tespit Raporuna İtiraz Edilmeyeceğine Dair Taahhütname. 

 

 

…… BELEDİYESİ

Deprem Dönüşüm ve Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne 

 

Ek'te kimlik bilgileri ve varsa vekaletleri bulunan kat malikleri olarak; İstanbul İli, Kartal İlçesi, …………………… Mahallesi, ….…………….. Sokak, No:……. adresinde ve …… Ada, ….. Parsel sayılı yerde bulunan ve hali hazırda ikamet ettiğimiz ve/veya ticari faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz ve/veya içerisinde kiracılarımız bulunan ...................... YKN(Yapı Kimlik No'lu) binamıza                 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı tespit raporu alındığı ve binamızın dönüşüm sürecine girdiği bilgisi tarafımıza ulaşmıştır.

6306 Sayılı Kanuna ait riskli binayı tahliye etme ve dönüştürme sürecimizi hızlandırmak amaçlı işbu dilekçe ile Riskli Yapı Tespit Raporuna kanuni itiraz süresi olan 15 gün içerisinde                     itiraz etmeyeceğimizi beyan ve taahhüt eder, konu hakkında gereğinin yapılması hususunu saygılarımızla arz ederiz.  

 

EKLER: 

a) 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Vekalet. (Eksiksiz tüm kat maliklerine ait)

b) Vekile Ait Kimlik Fotokopisi.

             

 

 

                                                                                                                                 İmza


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi