Hakim veya Savcı Şikayetleri

Hakim veya Savcı Şikayetleri

10) Cezaevi Savcısı, C.Bassavcısı ve Cezaevinden Sorumlu Başsavcı Vekili hakkında GÖREVİ İHMAL VEYA KÖTÜYE KULLANMALARINA İLİŞKİN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI’NA VERİLEBİLECEK ŞİKÂYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU TEFTİŞ KURULU                      BAŞKANLIĞI’NA

                                                                                              ANKARA

MÜŞTEKİ :………..(TCKimlik No:……………… …)

ADRES :

Tel:……………………………Fax:…………………………

ŞİKAYET EDİLEN :

ADRES:

AÇIKLAMALAR:

1-  EŞİM ....tarihinden beri …...Cezaevinde tutuklu olarak bulunmaktadır.  İlgili yasal mevzuata göre EŞİM, kurumun asayiş ve güvenliği dikkate alınarak, cezaevi idaresi tarafından  yakınlarından bir veya birden fazla kişi ile haftada bir kez ve bir telefon numarasıyla bağlantı kurarak kesintisiz görüşme yapabilme, herhangi bir nedenle görüşme gerçekleşememişse daha önceden bildirilen numaralardan bir diğeriyle 10 dakika görüşme yapma hakkına sahiptir. Ancak tehlikeli hükümlü oldukları idare ve gözlem kurulu tarafından belirlenen hükümlüler 15 günde bir kez olmak ve 10 dakikayı geçmemek üzere sadece eşi, çocukları, annesi ve babası ile görüşebileceği hükme bağlanmıştır. 
             
            EŞİM hükümlü olmayıp tutukludur. Kaldı ki, cezaevinde tehlike arz edecek hiçbir eylemi olmadığı gibi, cezaevi idaresi veya Gözlem kurulunun bu konuda aldığı herhangi bir   karar da bulunmamaktadır. Hal böyle iken; cezaevi idaresi tarafından EŞİMİN, 15 günde bir kez ve de  sadece ailesi ile telefonda görüşmesine müsaade edilmektedir.  

2-   Yine ilgili yasal mevzuat kapsamında EŞİMİN ailesi ile haftada bir gün kapalı ve ayda bir kez de açık görüş yapma hakkı bulunmaktadır. 

            EŞİMİN aldığı herhangi  bir  disiplin  cezası yokken; cezaevi idaresince tamamen keyfi olarak, 15 günde bir kapalı görüşe  izin verilmekte, açık görüş ise uzun süredir yapılmamaktadır. Bu koşullarda yapılan görüşmelerde de  mevzuat hükümlerine aykırı olarak cezaevi idaresi ve gardiyanlar tarafından yakınlarına her türlü zorluk çıkartılmakta, keyfi uygulamalarla aşağılayıcı muameleye maruz bırakılmaktayız

3- Ayrıca keyfi olarak cezaevi idaresi tarafından EŞİMİN ve diğer bir çok kişinin,  hiçbir neden yokken koğuşları değiştirilmekte, bu duruma rıza göstermeyen veya kendi isteği olduğu yönünde imza vermek istemeyenler disiplin cezaları ile korkutularak psikolojik baskı uygulanmaktadır.

4- Cezaevi idaresi tarafından tutuklunun yasalardan doğan tabi hakkı olan beslenmesi suiistimal edilmekte, yemekler soğuk olarak servis edilmekte veya yetersiz ekmek veya yemek verilmekte olduğunu duydum.

Bu şekilde cezaevi idaresi ve gardiyanlar tarafından görevin gereklerine aykırı hareket edilerek EŞİM ve yakınları olarak mağdur edildiğimizi Cezaevi Savcısı, C.Bassavcısı ve Cezaevinden Sorumlu Başsavcı Vekili’ne dilekçe ile şikayet etmemize rağmen, yukarıda belirttiğim sorunlar devam etmektedir. Herhangi bir çözüm bulunmamıştır. EŞİM her ne kadar haksız yere cezaevinde tutuluyor olsa dahi, insanca yaşama, ihtiyaçlarını giderme, ailesi ile görüşme hakkı en tabi hakkıdır. Yetkililerin Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, Anayasamız ve yasaların amir hükümlerini uygulamasını bekliyoruz. Bu kurallara aykırı hareket edenler hakkında yasal işlem başlatılmalı ve keyfiliğin önüne geçilmelidir.

DELİLLER         :Tanıklarımız: Adı ve Soyadı, Adres; Adı ve Soyadı, Adres ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM  : Yukarıda arz edilen nedenlerle Cezaevi Savcısı, C.Bassavcısı ve Cezaevinden Sorumlu Başsavcı Vekili hakkında gereğinin yapılmasını saygıyla vekaleten arz ve talep ederim.


 
                                                                                                      TUTUKLUEŞİ 
                                                                                                                  ...........

 

not: bu dilekçeyi hsyk'ya vermeden önce cezaevi idaresi ve infaz koruma memurları hakkında cezaevi savcısına dilekçe ile şikayet ettikten sonra bir sonuç alınmadığı taktirde Hsyk’ya cezaevi savcısı, c.bassavcısı ve cezaevinden sorumlu başsavcı vekilini şikayet etmemiz daha isabetli olacaktır.

NOT: Avukatı olanlar bu dilekçeyi avukatları aracılığıyla verebilecekleri gibi, avukatı olmayanlar, eşleri/oğulları/babaları yada yakınları adına bu dilekçeyi düzenleyip hazırladıktan sonra, bu dilekçeyi tutuklu yakınına ulaştırmasını cezaevi idaresinden isteyebilirler. Tutuklu olan kişide bu dilekçeyi imzalayarak cezaevi idaresi aracılığıyla ilgili yere  göndererek başvurusunu yapabilir. Bu dilekçeyi tutuklu yakınınıza ulaştıramazsanız, CMK 'nın 262. maddesinde düzenlenen yetki kapsamında eşleri adına yukarıdaki dilekçe örneğini kendilerine uyarlayarak gerekli başvuruları yapabilirler.

 Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi