Senetle Yapılan Borca İtiraz

Senetle Yapılan Borca İtiraz

DİLEKÇE BURADA

 

İCRA (HUKUK) MAHKEMESİ'NE

                                  ……………

 

BORCA ITIRAZ EDEN

DAVACI                    :  ……T.C ……

DAVALI ALACAKLI :  

İCRA DAIRESI

VE DOSYA NO          : …….. İcra Müdürlüğünün ………… Sayılı takip dosyası

DAVA KONUSU     : Kambiyo takibine ve borca itiraz

 

AÇIKLAMALAR      : 

1-Kambiyo senetlerine mahsus ödeme emrini …/……/….. tarihinde aldım.Süresinde Mahkemenize itiraz ediyorum.

 

2-Bilindiği üzere bononun (senedin) asli unsurlarından birisi tanzim tarihidir ve uygulamada imzanın üzerinde yazar. Bu tarihin bulunmadığı belgeler, senet niteliğini taşımamakta olup, kombiyo takibine konu edilemez.

 

3-Bu nedenle takibe konu senet hükmünde olmadığından takibin ve ödeme emrinin iptalini talep etmem gerekmiştir. Alacaklı görünenin hakkımda işlem yapmaması için takibin gerektiğinde bir miktar teminat yatırmam karşılığında durdurulmasını talep ediyorum.

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle öncelikle takibin durdurulmasını, kambiyo senedine dayanmayan takibin ve ödeme emrinin iptalini, haksiz takip nedeniyle alacaklı görünenin bana %40 tazminat ödemesine karar verilmesini arz ederim. …./…../….

 

Davacı...

 

 

Eki    :

Bir Adet Nüfus Cüzdan sureti


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi