Site Yöneticisinin Sorumluluğu Yargıtay Karar Örneği

Site Yöneticisinin Sorumluluğu Yargıtay Karar Örneği


T.C.

YARGITAY

3. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/3455

K. 2009/6944

T. 20.4.2009


PAYDAŞLARIN BÖLÜNEMEYEN ORTAK MENFAATLERİNİN KORUNMASI ( Her Birinin Diğer Paydaşları Temsilen Sağlayabileceği – Güçlendirme İşlemlerinin Yürütülmesi Paydaşların Giderlere Katılmasının Sağlanması Yetki Verildiği Takdirde Dava Açılması )


KAT MÜLKİYETİ KURULMAMIŞ APARTMAN ( Paydaşlardan Her Birinin Bölünemeyen Ortak Menfaatlerin Korunmasını Diğer Paydaşları Temsilen Sağlayabileceği )

APARTMAN YÖNETİCİSİNİN GÜÇLENDİRME BEDELİ TALEBİ ( Henüz Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti Kurulmamış Apartman – Davacının Paydaşları Temsilen Dava Açabileceğinin Kabulü Gereği )

KAT İRTİFAKI VE KAT MÜLKİYETİ KURULMAMIŞ APARTMAN ( Yöneticinin Paydaşları Temsilen Güçlendirme Giderinden Paydaşın Payına Düşen Miktarı Dava Edebileceği ) 


4721/m. 693, 694/2

ÖZET : Henüz kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulmamış apartman yöneticisi bu sıfatı ile depremde zarar gören bina için yapılan güçlendirme giderinden payına düşen miktarı kat maliki davalıdan talep etmektedir. Paydaşların her biri bölünemeyen ortak menfaatlerin korunmasını diğer paydaşları temsilen sağlayabilir. Bu temsil yetkisi, güçlendirme işlemlerinin yürütülmesi, paydaşların giderlere katılmasının sağlanması ve yetki verildiği takdirde dava açılmasını da kapsamaktadır.


DAVA : Dava dilekçesinde, 3.000 YTL+6.500 YTL alacak ve gecikme tazminatının faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 


Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü. 


KARAR : Davacı, henüz kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulmamış apartman yöneticisi bu sıfatı ile depremde zarar gören bina için yapılan güçlendirme giderinden payına düşen miktarı kat maliki davalıdan talep etmektedir. 


Davalı cevabında, davacının aktif husumet ehliyeti bulunmadığını, kat malikleri kuruluna davet edilmediğini ve güçlendirme giderlerinin devletçe ödendiğini savunmuş, mahkemece, dava konusu binada henüz kat irtifakı yahut kat mülkiyeti kurulmadığı, apartman yönetiminin güçlendirme giderine yönelik alacak davası açamayacağı, ancak kat maliklerinin sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre dava açabilecekleri gerekçesiyle davanın aktif husumet yokluğu nedeniyle reddine karar verilmiştir. 


Paydaşların çoğunlukla aldığı karar ile güçlendirme işlerinin davacı yönetici tarafından yürütülmesi ve giderlerin dava yoluyla talep edilebilmesi, avukat tutulması konularında yetki verildiği de anlaşılmaktadır. MK’nın 693. maddesi uyarınca paydaşlardan her biri bölünemeyen ortak menfaatlerin korunmasını diğer paydaşları temsilen sağlayabilir. MK’nın ortak menfaatlerin korunması konusunda paydaşın yasal temsilci olabileceği yönündeki bu hüküm, güçlendirme işlerinin yürütülebilmesi, paydaşların giderlere katılmasının sağlanması ve yetki verildiği takdirde dava açılmasını da kapsamaktadır. Payından fazlasını ödemiş olan paydaşın diğer paydaşa rücu imkanı ( MK m. 694/2 ), yasal ve akdi temsilci olan yöneticinin davada husumet ehliyetine sahip olmasına engel teşkil etmez. Davacının paydaşları temsilen dava açabileceğinin kabulü gerekir. 


Davanın esasına girilerek yapılacak yargılama sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, yöneticinin husumet ehliyeti bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi doğru görülmemiştir. 


SONUÇ : Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’nın 428. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ) ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 20.04.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


 Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi