Soruşturma İzni Verilmemesine İtiraz dilekçesi

Soruşturma İzni Verilmemesine İtiraz

SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

............BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

 

SORUŞTURMA AÇILMASINA

İZİN  VERİLMEMESİ KARARINA

İTİRAZ EDEN    :  .................... .

İTİRAZ OLUNAN KARAR:   ...........

KARARIN TEBLİĞ TARİHİ: ..../..../2016

 

İTİRAZ GEREKÇELERİ:

1) EŞİM. ...ve ailesi hakkında cezaevi idaresi ve gardiyanlar ile suça konu olaylarda sorumluluğu bulunan diğer kamu görevlilerinin cezaevi hizmetlerinin sunumu sırasındaki keyfi uygulamaları ve suç teşkil eden ......eylem ve uygulamaları  hakkında ..../..../2016 tarihinde .................... C. Savcılığına suç duyurusunda bulundum. Başvurum sonrasında ......... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ..../..../20016  tarih ve ....... sayılı kararı ile ............ ............... haklarında soruşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğini öğrenmiş bulunmaktayım.

2)..../...../2016 tarihli suç duyurusu dilekçemin ekinde sunduğum deliller ............ ............EŞİM ve yakınları hakkında  cezaevi idaresi ve gardiyanlar tarafından uygulanan hukuksuz. ........uygulamalar ,  tutulan cezaevi  kayıtları ve tutuklu dosyası, olaylara ilişkin tanık beyanları dikkate alındığında . ............. ............... hakkındaki, soruşturmaya yer olmadığına dair kararın incelenmesini, adil yargılanma hakkı, hak arama hürriyeti ve kanun önünde eşitlik ilkeleri gereğince işbu kararın kaldırılmasını isteme zarureti hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM: sunduğum deliller dikkate alınarak, ayrıca . .................. ............. hakkında tanzim olunan soruşturma dosyası incelenerek, itiraz konusu soruşturmaya izin verilmemesine ilişkin kararın KALDIRILMASINA karar verilmesini talep ederim.

İTİRAZ EDEN:  .........


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi