Tapu Maddi Tazminat davası için örnek dilekçe

Maddi Tazminat tapu dairesi

DİLEKÇE BURADA

 

 

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

 

 


DAVACI              : …….. T.C………….

 

DAVALI               : Tapu sicil muhafızlığına izafeten Defterdarlık veya mal müdürlüğü yani Hazine

 

DAVA KONUSU  : ... TL maddi tazminat  

 


AÇIKLAMALAR         : 

 

1. ... ili ... ilçesi ... mahalle/köy ... mevkiinde bulunan ... ada ... parsel nolu taşınmazın malikiyim.

 

2. Ne var ki bu parsel taşınmazın tapu sicil dairesi memurunun hileli eylemiyle, satmışım gibi üzerimdeki tapu kaydı silinmiş olduğunu tapudaki bir isim dolayısıyla yeni öğrendim. Taşınmazım bana aittir. Memurun hileli iş yaptığını ispatlayacağım.

 

3. Taşınmazımı zamanında satamamaktan veya kat karşılığı inşaatı için sözleşme yapamadığım için ... TL maddi zararım olmuştur.

 

4. Davalı idarenin memuru hakkında yaptığım suç duyurusu ile de memur ... ceza mahkemesinin ... esas/karar sayılı günlü kararıyla da mahkum olmuştur.

 

5. Açıkladığım nedenlerle tazminat talebinde haklı bulunmaktayım.

 

HUKUKİ DELİLLER :  Tapu kayıtları, Nüfus kayıtları, Bilirkişi incelemesi,Kayıt ve belgeler, Vesair her türlü yasal delil

 

 

NETİCE VE TALEP : Davalı idare memurunun suç teşkil eden hileli eylemiyle zarara uğradığımdan, TMY 1007’nci maddesi uyarınca ... TL zararımın dava gününden yasal faizi ile davalıdan tahsiline, masrafların davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

 

Davacı A...


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi