Tarihi Olmayan Senede İtiraz

Tarihi Olmayan Senede İtiraz

DİLEKÇE BURADA

 


İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

                                   ......................

Dosya Esas No  : ……./……
İTİRAZ EDEN
(BORÇLU)          : 


KARŞI TARAF
(ALACAKLI)       :  

KONUSU            : Kambiyo senetlerine ilişkin olarak yapılan icra takibine itirazımın Sunulması dileğidir.

AÇIKLAMALAR :

1-Alacaklı tarafından aleyhime yapılan kambiyo senedine mahsus yolla yapılan ödeme emrini …../…../….. tarihinde aldım. Beş günlük yasal süresi içerisinde itirazımı sunuyorum.

 

2-İcra takibine konu olan emre muharrer senet vasfında değildir. Çünkü emre muharrer senette bulunması zorunlu olan tanzim ve ödeme tarihleri bulunmamaktadır. Senet incelendiğinde bu durum görülecektir. Ayrıca söz konusu senette yazılı olan borcu ödedim. Bu konudaki belge ektedir.

DELİLLER               : …….İcra müdürlüğünün …../….. esas sayılı dosyası ve her tür delil.

HUKUKİ NEDENLER : İcra ve İflas Kanunu md. ……/……. ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM    : Yukarıda açıklanan nedenlerle, kambiyo senetlerine ilişkin olarak yapılan icra takibine itirazımın kabulü ile icra takibinin durdurulmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …./…../…..Borçlu ……..


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi


Etiketler:
itiraz senet kambiyo çek