Taşınmazın Ecrimisil Bedeline İtiraz

Ecrimisil Bedeline İtiraz

DİLEKÇE BURADA

 

 

  

………. EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

 

İlgi: …/…/…. tarih  ve …… sayılı Ecrimisil İhbarnamesi

 

         İlimiz, ……… İlçesi, ……………………. Mahallesi’nde bulunan ……… ada ……… parsel no.lu ……………. m² yüzölçümlü Hazineye ait taşınmazın tamamını / ……. m² sini ……………… tarihinden ………………. tarihine kadar işgal ettiğim belirtilerek ilgi ihbarname ile adıma …………….. TL ecrimisil bedeli gönderilmiştir.

 

Ancak; …………………..

………………………………

……………………………….

 nedeniyle söz konusu ecrimisil bedeline itiraz ediyorum.

 

         Gereğini arz ederim. ….. / ….. / …..

 

 

 

 

                                                                                     Ad Soyad (İmza)

 

 

Adres                 :

T.C.Kimlik No    :

Telefon No         :


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi