Tehir-i icra için teminat mektubu Örneği

Tehir-i icra için teminat mektubu Örneği

DİLEKÇE BURADA

 

Tarih: ………………

 

 

………… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE 

 

…………….. ( ) Asliye Ticaret Mahkemesinin …../….. E. no’lu dosyasından verilen ilamın Alacaklı …………………tarafından İcra Müdürlüğünüzün

…………………. E. sayılı dosyasından takibe konulması üzerine, mahkeme kararını temyiz eden borçlu …………………………Ş. ‘nin müdürlüğünüzce verilen süre sonunda yada Yargıtaydan verilecek Tehiri İcra Kararı neticesine göre azami …………………- TL (Yalnız …………. Türk Lirasıdır.) Türk Lirasına kadar borcunu Bankamız garanti ettiğinden, müdürlüğünüzün tazmin yazısı üzerine önceden ihtarname çekilmesine, hüküm alınmasına ve borçlunun rızasını almaya gerek olmadan, garanti edilen tutarın derhal, nakden ve talep anından ödeme anına kadar geçecek günlere ait kanuni faiziyle birlikte ve garanti veren sıfatı ile Bankamız tarafından ödeneceğini kabul ve taahhüt ederiz.

 

……BANKASI A.Ş.

…………… Şubesi

 

  NOT :  KESİN VE SÜRESİZDİR

 


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi