Temlik Sözleşmesi

Temlik Sözleşmesi

DİLEKÇE BURADA

 

TEMLİK  SÖZLEŞMESİ

 

Bir taraftan ……………MAH. …………. SK. NO:……….. ………..-İSTANBUL adresinde mukim ………………. TC…………….  ile diğer taraftan …………….. MH. …………… CAD. ……………..adresinde mukim …………………. TC …………..aralarında anlaşarak aşağıdaki koşullarda bir BORÇ (TARAF DEĞİŞİKLİĞİ TBK 201)  temlik sözleşmesi imzalamışlardır.

 

İş bu sözleşmede

1.     1) ALACAKLI  (    ……………….      )

1.     2) BORCU DEVRALAN İ ( ………………. ..)”

 

Yeni Borçlunun Adresi : ………….Mah. ……………… Cad. …………..

 

2-) SÖZLEŞMENİN KONUSU

Temlik eden Borç’ ludan

1- …………………….. Vergi Dairesindeki borçlar

2-………………… Esnaf ve Kefalet odası borçları

3-………………….. telefon borcu

4- ……………………………………             nolu cep telefon borcu

5-……………. Aş den alınan ………………nolu KREDİ KARTI BORCU

6-…………………………. Aş kobi  bank borcu              nolu

7-………………….. Şubesindeki         marka     model   lap tap borcu

8- …………….. Şubesindeki  …………….. adına  var olan borç

9-Bağkur …………………. adına tahakkuk edilen pirim borcu

10-......../………. Yılları arasında …………….. adına tahakkuk eden tüm resmi ve gayri resmi borçlardan kaynaklanan alacağının factoring işlemi kapsamında Temellük Eden’ e  devredilmesine/ temlik edilmesine ilişkin koşulların  düzenlenmesidir.

 

3-) TEMLİK EDEN’ İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

3.1) Temlik Eden ; bu sözleşmeyi imzaladığı tarihte ikinci maddede belirtilen tutar kadar Borçlu’ dan alacağı bulunduğunu ve bunu daha önce hiçbir gerçek ya da tüzel kişiye temlik etmediğini kabul ve taahhüt eder.

3.2) Temlik Eden; temlik konusu alacak, Borçlu tarafından Temellük Eden’ e ödeninceye kadar borçtan sorumlu olmaya devam eder. Bu nedenle Borçlu tarafından borcun ödenmemesi durumunda kendisine başvurulmasını kabul ve taahhüt eder.

3.3) Temlik Eden; Borçlu’ nun Temellük Eden’ e Borçlar Kanunu’ nun 167. maddesi uyarınca takas dahil herhangi bir defi ileri sürmesi durumunda, Temlik konusu borçtan sorumlu olacağını, ayrıca Temellük Eden’ nin Borçlu’ ya karşı yapacağı her türlü dava ve takip nedeniyle doğabilecek masrafları’ da ödemeyi kabul ve taahhüt eder..

 

4-) TEBLİGAT ADRESİ

Tarafların Tebliğe esas ikametgah adresleri yukarıda belirtilmiş olup, değişiklik diğer tarafa noter kanalıyla bildirilmediği takdirde bu adreslere yapılan tebligat geçerli ve tebliğ edilmiş sayılacaktır.

 

6-) YETKİLİ MAHKEME

Taraflar bu factoring sözleşmesinin uygulanması nedeniyle doğabilecek uyuşmazlıklarda ……………….  ) mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olduğunu kabul ederler.

 

7-) İş bu temlik sözleşmesi birlikte imza altına alınmıştır.

 

 

 

Borcu devreden                                                                       borcu devralan

                                                                                              ( Adres yukarıda yazılı)


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi