Temlik Sözleşmesi Örneği

Temlik Sözleşmesi Örneği

DİLEKÇE BURADA

 

TEMLİK  SÖZLEŞMESİ 

Bir taraftan …  adresinde ikamet eden … ile diğer taraftan …………………………………adresinde ikamet eden ……………………………..aralarında anlaşarak aşağıdaki koşullarda bir … temlik sözleşmesi imzalamışlardır. 

1-) KISALTMALARİş bu sözleşmede

1.     1.      1) …………….(………………) Kısaca Temellük eden”

2.     1.      2) SATICI    ( ……………… ) Kısaca Temlik eden”

3.     1.      3) BORÇLU   ( ……………) Kısaca Borçlu”

olarak anılacaklardır. 

Borçlunun Adresi : ………………… 

2-) SÖZLEŞMENİN KONUSU

Temlik eden Borç’ludan ………………………….ödeme vadeli ……………no’lu……………………TL. tutarında………………….tarihi itibariyle doğmuş fatura bedelinden kaynaklanan alacağının … işlemi kapsamında Temellük Eden’e devredilmesine/ temlik edilmesine ilişkin koşulların düzenlenmesidir. 

3-) TEMLİK EDEN’ İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

3.1) Temlik Eden ; bu sözleşmeyi imzaladığı tarihte ikinci maddede belirtilen tutar kadar Borçlu’ dan alacağı bulunduğunu ve bunu daha önce hiçbir gerçek ya da tüzel kişiye temlik etmediğini kabul ve taahhüt eder.

3.2) Temlik Eden; temlik konusu alacak, Borçlu tarafından Temellük Eden’ e ödeninceye kadar borçtan sorumlu olmaya devam eder. Bu nedenle Borçlu tarafından borcun ödenmemesi durumunda kendisine başvurulmasını kabul ve taahhüt eder.

3.3) Temlik Eden; Borçlu’ nun Temellük Eden’ e Borçlar Kanunu’ nun 167. maddesi uyarınca takas dahil herhangi bir defi ileri sürmesi durumunda, Temlik konusu borçtan sorumlu olacağını, ayrıca Temellük Eden’ nin Borçlu’ ya karşı yapacağı her türlü dava ve takip nedeniyle doğabilecek masrafları’ da ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

4-)  … SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLÜLERİNİN SAKLILIĞI

Temlik Eden ile Temellük Eden arasında daha önce imzalanan ya da imzalanacak olan diğer sözleşme hükümleri saklıdır.

5-) TEBLİGAT ADRESİ

Tarafların Tebliğe esas ikametgah adresleri yukarıda belirtilmiş olup, değişiklik diğer tarafa noter kanalıyla bildirilmediği takdirde bu adreslere yapılan tebligat geçerli ve tebliğ edilmiş sayılacaktır. 

6-) YETKİLİ MAHKEME

Taraflar bu … sözleşmesinin uygulanması nedeniyle doğabilecek uyuşmazlıklarda … mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olduğunu kabul ederler. 

7-) İş bu temlik sözleşmesi ………………………. tarihli … sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır. 

 

       TEMLİK EDEN                                        TEMELLÜK EDEN   


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi