Temyize Cevap Dilekçesi

Temyize Cevap Dilekçesi

 

DİLEKÇE BURADA

YARGITAY HUKUK DAİRESİNE

SUNULMAK ÜZERE

.........İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO            :.............../…… E.

TEMYİZE CEVAP

VEREN DAVACI    :

 ADRES                   :

DAVALI                   :……. KURUMU BAŞKANLIĞI

KONU                         : TEMYİZ DİLEKÇESİNE KARŞI CEVAPLARIMIZI İÇERİR

AÇIKLAMALAR     :

1-Davalı kurum vekilinin ..../....../......tarihli temyiz dilekçesinde ileri sürdüğü temyiz nedenlerinin hiç biri doğru değildir.

2-Temyiz dilekçesinde ileri sürdüğü hususluların tamamı mahkemece irdelenerek bu yönde bütün delil ve belgeler toplanmıştır. Toplanan delil ve belgelere göre mahkeme ...../....../........tarihinde talebimizin kabulüne karar vermiş verilen karar usul ve yasalara uygundur.

3-Davacı kurum vekilinin iddia ettiği gibi iş yeri yakın çalışma arkadaşlarının tanık olarak dinlenmesi gerektiği yönündeki iddiaları dosyadaki mevcut yazılı deliller bulunmakla mahkemece dinlenilmesi uygun görülmemiştir. Zira yazılı delillere karşı tanık dinlenilmesi hukuken mümkün değildir. Bu nedenlerle davalı kurum vekilinin ileri sürdüğü temyiz nedenlerini kabul etmiyorum.

SONUÇ VE İSTEM    :   Yukarıda arz ettiğim nedenlerle davalı kurum vekili tarafından verilen ...../....../..... tarihli temyiz dilekçesinde ileri sürdüğü bütün iddia ve savunmalarının REDDİ ile ................. İş Mahkemesinin ............./……. E. Sayılı dosyasına verilen kararın onanmasına karar verilmesini arz ve talep ederim...../...../......SAYGILARIMLA, 

TEMYİZE CEVAP VEREN….


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi