Tevdi Mahalli Tayini İle Kira Bedelinin Yatırılması

Tevdi Mahalli Tayini İle Kira Bedelinin Yatırılması

DİLEKÇE BURADA

 

 ……… NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

DAVACI                :    ……… T.C …………

DAVALI                :   

DAVA KONUSU :    TEVDİ MAHALİ TAYİNİ İSTEMEDİR.

DAVA TARİHİ    :   

 

AÇIKLAMA  : 

1- …………………… sahip olduğu taşınmazda kira sözleşmesine göre ayda ……………..-TL. Kira karşılığında oturmaktayım.

2-Ev sahibi bu kiranın ……………….TL’ye çıkmasını noterden çektiği ihtarname ile bana bildirmiştir. İhtarnameye verdiğim cevapta istenilen kiranın fahiş olduğunu ve Yargıtay’ın belirlediği orana göre bu kirayı ödeyeceğimi bildirdim.

3-Her zaman yaptığım gibi kira bedelini evine götürdüğümde ev sahibim ……………...-TL. Olmadan kirayı almayacağını ve tahliye davası açacağını belirtti.

4-Bu durum sonucunda kira bedellerini yatıracağım bir tevdi mahallinin tayin edilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır.

HUKUKİ NEDENLER:   Kira Kanunu  ve BK.nun  ilgili hükümleri.

HUKUK DELİLLER    :   Posta makbuzları  Kira  sözleşmesi ve  diğer deliller.

İSTEM SONUCU         :  Yukarda anılan nedenlerle kira parasını yatırabileceğim bir tevdi mahallinin tayini hakkında karar verilmesini saygılarımla arz ederim. …../…../….                                                                                                                           

 

 DAVACI……………


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi