Ticari Plaka Devir Tutanağı

Ticari Plaka Devir Tutanağı

DEVİR TESLİM TUTANAĞI

 

Ben devir eden ………………………………..; Beyanıma nazaran, adıma tahsis edilmiş olan "01 T …………..." nolu plakayı tüm hak ve vecibeleri ile birlikte alıcısı …….…….. …………………….           …………… TL (………. TL) bedel mukabilinde devir ettim, devir bedelini kendisinden nakten ve tamamen aldım. Bundan böyle bahsi geçen plakadan benim hiçbir hak ve alacağım kalmadığından alıcısının kendi adına ilgili trafik, emniyet, kent trafik, vergi dairesi ve diğer resmi dairelerde kayıt, tesciline rıza ve muvafakat eder, plakanın bugüne kadar olan tüm borç ve vergileri tarafıma ait olup, bugünden sonrakiler ise devir alana aittir.

Ben devir alan ………………………………..; Devir edenin beyanında belirttiği hükümleri aynen kabul ile bahsi geçen plakayı ………..TL (………………. TL) bedel mukabilinde devir aldım, bedelini kendisine nakten ve tamamen ödedim. İlgili vergi dairesi, trafik, emniyet, kent trafik ve diğer resmi dairelere müracaatla kendi adıma kayıt ve tescil ettireceğim. Bugüne kadar olan tüm vergi ve borçları devir edene, bugünden sonrakiler ise tarafıma aittir.

İhtilaf halinde ……………mahkeme ve icra daireleri salahiyetlidir.

 

    DEVİR EDEN;                                                                  DEVİR ALAN;

 Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi