Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma

Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma

Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma

 

Dava, işyerinde uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesinden yararlanma isteğine ilişkindir.

2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunun 9 uncu maddesinde, toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi sendikasına üye olanların toplu iş sözleşmesinden yararlanabileceği kurala bağlanmıştır. Anılan hükme göre, imza tarihinde üye olanlar toplu iş sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten, imza tarihinden sona üye olanlar ise üyeliklerin taraf sendikası tarafından bildirildiği tarihten itibaren toplu iş sözleşmesinden yararlanırlar.

Yürürlükte olan bir toplu iş sözleşmesinden dayanışma aidatı ödenmesi koşuluyla yararlanma da yasada ifadesini bulmuştur. Dayanışma aidatı ödeme suretiyle yararlanma talep tarihinden itibaren geçerlidir.

Somut olayda işverenle sendika arasında ............ tarihinde toplu iş sözleşmesi imzalanmış ve yürürlülük başlangıç tarihi .............. olarak belirlenmiştir. ..................................

 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, 

 

Başkan       Üye                   Üye                 Üye                 ÜyeYorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi