492 Sayılı Harçlar Kanunu

Harçlar Kanunu

HARÇLAR KANUNU (1)(2)

 

Kanun Numarası : 492

Kabul Tarihi          : 2/7/1964           

Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 17/7/1964          Sayı  : 11756

Yayımlandığı Düstur     : Tertip : 5Cilt : 3  Sayfa : 2760

 

Kanunun şümulü:

Madde 1 – Bu kanuna göre alınacak harçlar aşağıda gösterilmiştir:

1.        Yargı harçları,

2.        Noter harçları,

3.        (Değişik: 21/1/1982 - 2588/1 md.) Vergi Yargısı Harçları,

4.        Tapu ve Kadastro harçları,

5.        Konsolosluk harçları,

6.        Pasaport, ikamet tezkeresi, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları, (3)

7.        Gemi ve liman harçları,

8.        İmtiyazname,ruhsatname ve diploma harçları,

9.        Trafik harçları.


Yargı Harçları

Yargı Harçları

Harçlar Kanunu Yargı Harçları : celse harçları, maliyeye tezkere,harçtan muafiyet, harç alma ölçüler..


Konusu :

Noter Harçları

Noter Harçları

Harçlar Kanunu Noter harçları : mükellefiyet, muaflık, harç alma ölçüleri, değer esası, nispi harçl..


Konusu :

Tapu Ve Kadastro Harçları

Tapu Ve Kadastro Harçları

Tapu ve Kadastro Harçları : Tapu harçları, kadastro harçları, dava dilekçesi, mirasçı, harç alma ölç..


Konusu :

Konsolosluk Harçları

Konsolosluk Harçları

Konsolosluk Harçları : Konsolosluk harçları, mükellefiyet, istisnalar, harç alma ölçüleri, yabancı p..


Konusu :

Pasaport , İkamet Tezkeresi, Çalışma İzin

Pasaport , İkamet Tezkeresi, Çalışma İzin

Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik..


Konusu :

Gemi ve Liman Harçları

Gemi ve Liman Harçları

Gemi ve Liman Harçları : yola elverişlilik belgesi harcı, denize elverişlilik belgesi, ölçme belgele..


Konusu :

İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları

İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları

İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçlarık, belgelerin süresi, harçların geri verilmesi,..


Konusu :

Trafik Harçları

Trafik Harçları

Harçlar Kanunu Trafik Harçları : Trafik harçları, harç alma ölçütleri, harcın ödenmesi, trafik harç..


Konusu :

Kısımlar Arasında Müşterek Hükümler

Kısımlar Arasında Müşterek Hükümler

Kısımlar Arasında Müşterek Hükümler : Yargı harçları, taahhütnameler, diplomat muaflığı, kefaletname..


Konusu :

(1) Sayılı Tarife

(1) Sayılı Tarife

Harçlar Kanunu (1) Sayılı Tarife : yargı harçları, başvurma harcı, celse harcı, sulh mahkemeleri, ka..


Konusu :

Gösterilen: 1 ile 10 arası, toplam: 10 (1 Sayfa)