492 Sayılı Harçlar Kanunu

Harçlar Kanunu

HARÇLAR KANUNU (1)(2)

 

Kanun Numarası : 492

Kabul Tarihi          : 2/7/1964           

Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 17/7/1964          Sayı  : 11756

Yayımlandığı Düstur     : Tertip : 5Cilt : 3  Sayfa : 2760

 

Kanunun şümulü:

Madde 1 – Bu kanuna göre alınacak harçlar aşağıda gösterilmiştir:

1.        Yargı harçları,

2.        Noter harçları,

3.        (Değişik: 21/1/1982 - 2588/1 md.) Vergi Yargısı Harçları,

4.        Tapu ve Kadastro harçları,

5.        Konsolosluk harçları,

6.        Pasaport, ikamet tezkeresi, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları, (3)

7.        Gemi ve liman harçları,

8.        İmtiyazname,ruhsatname ve diploma harçları,

9.        Trafik harçları.


Yargı Harçları

Harçlar Kanunu Yargı Harçları : celse harçları, maliyeye tezkere,harçt..


Konusu :

Noter Harçları

Harçlar Kanunu Noter harçları : mükellefiyet, muaflık, harç alma ölçül..


Konusu :

Tapu Ve Kadastro Harçları

Tapu ve Kadastro Harçları : Tapu harçları, kadastro harçları, dava dil..


Konusu :

Konsolosluk Harçları

Konsolosluk Harçları : Konsolosluk harçları, mükellefiyet, istisnalar,..


Konusu :

Pasaport , İkamet Tezkeresi, Çalışma İzin

Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize..


Konusu :

Gemi ve Liman Harçları

Gemi ve Liman Harçları : yola elverişlilik belgesi harcı, denize elver..


Konusu :

İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları

İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçlarık, belgelerin süresi, harçl..


Konusu :

Trafik Harçları

Harçlar Kanunu Trafik Harçları : Trafik harçları, harç alma ölçütleri,..


Konusu :

Kısımlar Arasında Müşterek Hükümler

Kısımlar Arasında Müşterek Hükümler : Yargı harçları, taahhütnameler, ..


Konusu :

(1) Sayılı Tarife

Harçlar Kanunu (1) Sayılı Tarife : yargı harçları, başvurma harcı, cel..


Konusu :

Gösterilen: 1 ile 10 arası, toplam: 10 (1 Sayfa)